ارسال شایعه

مقایسه قیمت بنزین در قبل و بعد از انقلاب ! / شایعه ۰۴۳۷

مقایسه قیمت بنزین در قبل و بعد از انقلاب ! / شایعه ۰۴۳۷

متن شایعه

”  دیشب یک ظرف یک لیتری باخودم بردم پمپ بنزین ومبلغ ۱۳۰۰ تومان دادم یک لیتربنزین سوپر گرفتم، خیلى شاکى شدم و بهم زور اومد…ولى وقتى یادم امد که درسال ۵۷ برای خرید ۱۳۰۰ تومان بنزین باید ۶ بشکه ۲۲۰ لیتری باخودم میبردم یه نفس راحت کشیدم گفتم خدارو شکر اونطورى سختر بود…اون زمان خیلی مردم سختی میکشیدن ! “

پاسخ شایعه

۱. اگرچه کشورمان با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کند، اما این نباید به معنای نادیده گرفتن واقعیتها باشد!
۲. شبهه با قیاس قیمت بنزین سوپر امروزی با بنزین معمولی قبل از انقلاب، مقایسه غلطی کرده است. صرف نظر از قدرت خرید متفاوت پول در زمانهای مختلف، با هزارتومان امروز، تنها چهار و نیم بشکه ۲۲۰ لیتری از بنزین یک تومانی سال ۵۷ قابل خرید است، نه شش بشکه! 
http://shayeaat.ir/link/Benzin
۳. مقایسه قیمتهای امروز با حدود ۴۰ سال پیش، قیاس مع الفارق می باشد. تورم و افزایش قیمتها، خصوصا در حامل های انرژی همواره وجود داشته و در سالهای اخیر جهان را درگیر کرده است.
۴. نرخ تورم در همه کشورها یکسان نیست، اما در مثال بنزین، کشور آمریکا نیز که تولیدکننده بزرگ نفت و دارای اقتصادی بزرگ است، افزایش قابل توجه نرخ بنزین را تجربه نموده است!
۵. در سال ۱۹۷۹و همزمان با انقلاب ایران، بنزین در امریکا حدود لیتری ۱۶سنت بود که در سال ۲۰۱۴ به حدود یک دلار در هر لیتر رسید! یعنی نزدیک به چهار برابر قیمت بنزین در ایران!
http://shayeaat.ir/link/Benzin1
۶. باید توجه داشت که اقتصاد ایران در این سالها، نه تنها تغییرات ناشی از انقلاب، بلکه ۸ سال جنگ، تحریمهای شدید اقتصادی چند مرحله ای و جنگ اقتصادی را نیز تجربه کرده که در این قیاسها تعمدا از آنها غفلت می شود!

حق جو و حق طلب باشیم