ارسال شایعه

تفاوت ایشاالله ، انشاالله و ان شاءالله درکجاست؟ / شایعه ۰۴۳۳

تفاوت ایشاالله ، انشاالله و ان شاءالله درکجاست؟ / شایعه ۰۴۳۳

متن شایعه

 “خدا عمر بدهد که به این وطن جذاب و عزیز را به قدری آباد کنم که حتی خائنان راحت طلب سست عنصر و عیاش هم آن را ترک نگویند و خارجه را بر آن ترجیح ندهندرضا شاه بزرگسفرنامه خوزستان/صفحه۹۷منافقین هی میگویند مغزها دارند فرار میکنند به جهنم که فرار میکنند این دانشگاه رفته ها اینها که همه اش دم از فرهنگ و تمدن غرب میزنند بگذارید بروند ما این علم و دانش غرب را نمی خواهیم اگر شما هم میدانید که در اینجا جایتان نیست فرار کنید راهتان باز استخمینیجماران ۸-آبان ۱۳۵۸ ”  

پاسخ شایعه

۱. شرح سرکوب شیخ خزعل، در “سفرنامه خوزستان” به نام رضاخان منتشر شد، اما از انجا که دست به قلم و سواد درستی نداشت همگان می دانستند این کتاب با انشایی متین و ادیبانه و شیوه ای وزین از او نیست!

۲. نویسنده کتاب، “فرج الله خان بهرامی” (دبیر اعظم) بود! او منشی زبردست و نویسنده ادیبی بود که به مناسبت منصب و مقامش به تمامی اسناد و تلگرامها دسترسی داشت!

http://shayeaat.ir/link/safarname1

۳. بهرامی در سفر خوزستان ملازم رضاخان بود و شرح سفر را در سفرنامه خوزستان با آب و تاب نوشت! سفرنامه مازندران را نیز او تهیه کرد! بهرامی مدتی با نام مستعار «ف. برزگر» در مسایل ادبی قلم می زد.

http://shayeaat.ir/link/safarname2

۴. ایجاد بستر رفاه برای “خائنان راحت طلب سست عنصر و عیاش”، که در دورانهای بعدی موجب زوال و سقوط اخلاقی و اعتقادی و عقب ماندگی کشور شدند، چه فایده ای داشت که برای جلب نظر آنها از سرمایه و توان مملکت هزینه شود؟! این عبارات افتخاری برای رضاخان نیست بلکه در کنار جنایات او علیه مردمش، بهترین سند در بی کفایتی و انحراف اوست! 

http://shayeaat.ir/link/jenayaat

۵. در همین کتاب، ایلات و عشایر بی غیرت، راهزن، فضول، وحشی، بیابان پیما، متجاوز که به «اسلوب زشت و نامطبوعی» زندگی می کنند، نامیده شده اند!

http://shayeaat.ir/link/safarname3

۶. سخنرانی ۸ آبان ۵۸ امام خمینی(ره) در مورد فرار مغزهای فاسد و وابسته به پهلوی است، نه دانشگاهی و تحصیل کرده! در شبهه برخی جملات تقطیع شده و برخی هم اصلا متعلق به امام نیست! 

۷. افرادی که امام از فرارشان استقبال کرد:

“… این مغزهایی که برای اجانب کار کردند، این مغزهایی که جزء سازمان امنیت بودند، بگذار فرار کنند…” 

۸. افرادی که امام گفت اگر میدانند جایشان نیست فرار کنند:

” … ما این مغزها را می‏خواهیم که از امریکا پا می‏شود می‏آید اینجا می‏گوید من آمده ‏ام برای کمک؛ … اگر شما هم می‏دانید که در اینجا جایتان نیست، شما هم فرار کنید! … مملکت ما آدم می‏خواهد حالا؛ نه مغزهایی که می‏روند در پناه انگلستان و در پناه امریکا…”

۹. این عبارت، کلام امام نیست:

*…این دانشگاه رفته ها اینها که همه اش دم از فرهنگ و تمدن غرب میزنند بگذارید بروند…*! ایشان با فرار نخبگان موافق نبودند و در همین سخنرانی به صراحت بر لزوم حضور و خدمت مغزهای متخصص و متعهد تاکید کرده اند! 

متن کامل سخنرانی در لینک زیر:

http://shayeaat.ir/link/sahifenoor


حق جو و حق طلب باشیم