ارسال شایعه

فستیوال آبجوخوری فلسطین! / شایعه ۰۴۲۸

فستیوال آبجوخوری فلسطین! / شایعه ۰۴۲۸

متن شایعه

 “این جا فلسطین است جشنواره ابجو خوری ، این گوشه هایی از زندگی این مردمان مظلوم و ستم دیده فلسطین است برای ان دسته از ایرانیان که دلشون برای مردم فلسطین میسوزه ”  

پاسخ شایعه

۱. تصاویر ارتباطی با مسلمانان فلسطین ندارد و متعلق به فستیوال آبجو خوری “اکتبرفست” (Oktoberfest) در دهکده “الطیبه” (Taybeh) است!

۲. غالب جمعیت “الطیبه” که در کرانه باختری قرار دارد، مسیحی هستند و فستیوال که تقلیدی از جشن اکتبرفست آلمان است توسط آنها و با حضور توریستهای خارجی برگزار می شود!

http://shayeaat.ir/link/oktfest

۳. این دهکده از سال ۱۹۶۷ توسط نیروهای اسرائیل اشغال شده و تحت اداره مقاومت فلسطین نیست!

http://shayeaat.ir/link/taybeh

۴. تنها کارخانه آبجو فلسطین در سال ۱۹۹۴، با اهداف مشکوکی توسط خانواده مسیحی”خوری” (Khoury) در “طیبه” راه اندازی شد؛ این فستیوال با شهردار شدن “دیوید کنعان خوری” عضو همین خانواده، از سال ۲۰۰۵ آغاز شد.

http://shayeaat.ir/link/oktfest2

۵. مردم مسلمان فلسطین طبق آموزه های اسلام مشروبات الکلی را حرام می دانند و مناطق تحت اداره مقاومت فلسطین قوانین اسلامی دارند.

۶. این شایعه که متاسفانه برخی رسانه ها نیز به آن دامن زدند، با انتساب فستیوال به مسلمانان فلسطین، در صدد تخریب وجهه مردم و مقاومت فلسطین در میان حامیان آنان است.


حق جو و حق طلب باشیم