ارسال شایعه

اجبار دولت عراق به مردان، برای ازدواج دوم! / شایعه ۰۴۱۸

اجبار دولت عراق به مردان، برای ازدواج دوم! / شایعه ۰۴۱۸

متن شایعه

 “موضوع : افزایش زنانبه استناد این حکم بند ۷  از دستورات ونظرات دولت عراق برای تمامی شهرها بدلیل جنگ ها ونبردها و کمبود نیروی مردان به شرح زیر حکم صادر شد:۱- برای هر مرد واجب است که تا زن دیگر اختیار کند.۲- دولت تمامی مخارج ازدواج و مسکن را تامین میکند.۳- هر مردی که اینکار را انجام ندهد اعدام میگردد.۴- هر زنی که این حکم را قبول نداشته باشد زندان ابدی خواهد شد و با ای حکم هر مرد تا چهار زن میتواند اختیار کند.۵- این حکم حکم حکومتی و لازم الاجراست.”  

پاسخ شایعه

۱. این مطلب در سایت هیئت دولت عراق یا هیچ منبع معتبر عراقی درج نشده و صحت ندارد!

http://cabinet.iq/

۲. ترجمه متن ایراداتی دارد، خصوصا در بند ۵ که به اعتبار این حکم پس از انتشار در روزنامه رسمی اشاره دارد، نه حکم حکومتی و لازم الاجرا بودن!

۳. تصویری که پیام به آن مرتبط و مستند شده است، جعلیست و حاصل نرم افزارهای ویرایش تصویر است!

۴. این مطلب با دستمایه طنز تهیه و در حسابهای کاربری شبکه های اجتماعی عربی منتشر شده است. برخی منابع عراقی واقعیت طنز و غیرواقعی آن را اعلام کرده اند.

http://shayeaat.ir/link/Trueiq

۵. محتوای پیام ایرادات شرعی، عقلی و قانونی مختلفی دارد؛ مثلا اعدام مردی که مایل به ازدواج دوم نباشد یا حبس ابد زنی که رضایت ندهد! 

۶. دولت عراق که در پس سالها تحریم و جنگ مشکلات اقتصادی بسیار دارد، برای ازدواج اول هم خدمات مسکن و ازدواج رایگان ارائه نمی کند، چه رسد به ازدواج دوم!

۷. کافیست چنین خدمات ادعایی، به جای متاهلین به جوانان مجرد عراقی داده شود تا شمار زیادی از دختران و بانوان بی شوهر عراقی متاهل شوند!


حق جو و حق طلب باشیم