ارسال شایعه

چاپ تصویر دکتر مصدق بر روی اسکناس عراقی! / شایعه ۰۴۱۷

چاپ تصویر دکتر مصدق بر روی اسکناس عراقی! / شایعه ۰۴۱۷

متن شایعه

 “چاپ اسکناس ۲۵ دیناری در عراق با تصویر بزرگ‌مرد تاریخ ایران دکتر محمد مصدق، به مناسبت هفتادمین سالگرد تاسیس انجمن ستاره شناسی بغداد که توسط او ایجاد شده. انوقت شورای شهر تهران مدعی است . این بزرگ مرد کار خاصی نکرده که خیابانی به اسمش باشه . ملی کردن نفت که کار خاصی نیست؟”  

پاسخ شایعه

۱. در هیچ منبع معتبری گزارشی از چنین اقدامی در عراق یا هر کشور دیگری درج نشده است!

۲. این تصویر جعلی و حاصل مونتاژ عکس دکتر مصدق روی اسکناس ۲۵ دیناری عراق در دوران صدام است! زائده های ناشی از برش ناشیانه عکس، بیانگر این امر است!

http://shayeaat.ir/link/25dinar

۳. انجمنی به نام ستاره شناسی بغداد و با این سابقه یافت نشد و حتی با فرض وجود، ۷۰ سال پیش دکتر مصدق که نماینده مجلس ایران بود در جایگاه تاسیس آن نبود!

۴. دکتر مصدق فارغ التحصیل حقوق بود و خدمتی به علم ستاره شناسی نکرده تا چنین انجمن فرضی، در سالگرد تاسیسش چنین اقدامی کند!

http://shayeaat.ir/link/mosaddegh

۵. بر روی پول ملی کشورها، سمبل های هویتی، فرهنگی، ملی، مذهبی و سیاسی ملتشان چاپ می شود و چنین اقدامی بی دلیل و به دور از عقل و عرف است!

۶. نقد ها و دیدگاههایی متفاوت به اندیشه و عملکرد دکتر مصدق، موجب عدم توافق شوراهای شهر تهران از ابتدای انقلاب تا کنون بر سر نامگذاری خیابانی به نام وی است.

http://shayeaat.ir/link/showra


حق جو و حق طلب باشیم