ارسال شایعه

فلسطین هم به قطعنامه عربستان رای مثبت داد ! / شایعه ۰۴۱۴

فلسطین هم به قطعنامه عربستان رای مثبت داد ! / شایعه ۰۴۱۴

متن شایعه

” فلسطین هم به قطعنامه عربستان رای مثبت دادفلسطین نیزچون دیگرکشورهای عربی به قطعنامه عربستان رای مثبت داد واعلام کرد مانیز چون برادران عربمان درکنار عربستان پدرکشورهای عرب ومسلمان می ایستیم وباایران قطع رابطه کرده وایران راعامل تروریست ودخالت درکشورهای متطقه میدانیم “

پاسخ شایعه

۱. عربستان هیچ قطعنامه ای علیه ایران به تصویب نرسانده بلکه تنها یک بیانیه در پایان نشست ۹۴/۱۰/۲۰ وزرای خارجه اتحادیه عرب صادر شد!

۲. اعمال فشار عربستان موجب شد این بیانیه ضد ایرانی، که خاصیت اجرایی هم ندارد، به تصویب غالب کشورهای عضو اتحادیه عرب بجز لبنان و عراق برسد. مواضع «الجزایر» و «مغرب» نیز روشن نشده است.

http://shayeaat.ir/link/bayanie

۳. دولت فلسطین به ریاست ابومازن، بدلیل مواضع خلاف منافع ملی و سازش با صهیونیستها نماینده مردم و مقاومت فلسطین نیست و آرا و سیاستهای تشکیلات خودگردان، آرای فلسطین و مردم آن محسوب نمی شود!

http://shayeaat.ir/link/abumazen

۴. عبارات هیجانی عنوان شده از قول فلسطین در هیچ منبع معتبری یافت نشد! ارتباط استراتژیک ایران با جنبشهای مقاومت فلسطینی است و علی رغم اشتیاق تشکیلات خودگردان به ارتقای روابط، ایران برنامه ای در این خصوص ندارد!

http://shayeaat.ir/link/ravaabett

۵. تنش های اخیر منطقه، زمینه انتشار شایعاتی در راستای تضعیف محور مقاومت را فراهم کرده است اما باید توجه داشت کمک به فلسطین دلایل مختلف دینی، سیاسی، عقلی، امنیت ملی و منافع ملی دارد.

http://shayeaat.ir/link/Palestin

 

حق جو و حق طلب باشیم