ارسال شایعه

انتشار عکس تخریب برج میلاد در جنگ، توسط عربستان ! / شایعه ۰۴۱۳

انتشار عکس تخریب برج میلاد در جنگ، توسط عربستان ! / شایعه ۰۴۱۳

متن شایعه

”  بچه ها این عکسو عربها درست کردن سریع بعدش سپاه پاسداران در جواب این کلیپ انیمیشن رو درست کردن در جواب عربها “

پاسخ شایعه

۱. تصویر شایعه، توسط عربستان تولید نشده و ارتباطی با تنش های سیاسی اخیر ندارد!

۲. این فوتو مونتاژ از آثار رضا ساسانیان با نام “تهران در جنگ” است که در سال ۹۲ منتشر شد!

http://shayeaat.ir/link/tehranwar1

۳. این تصویر تخیلی حاصل نگاه شخصی طراح آن است که با واقعیتها فاصله بسیاری دارد!

http://shayeaat.ir/link/Tehranwar

۴. کلیپی که همراه این تصویر منتشر گردیده توسط سپاه تولید نشده، بلکه محصول گروه مردمی انیمیشن “فاطمه الزهراء(س)” می باشد. تابحال آثار فاخری از این گروه ارزشی شاهد بوده ایم.

http://shayeaat.ir/link/kosarddd

۵. کلیپ اشاره به تقابل ایران با عربستان ندارد بلکه ضعف عربستان در برابر ظرفیتهای نیروهای مردمی یمن را به تصویر کشیده است! ترسیم پاسخ “سخت و خشن” ایران حتی در قالب انیمیشن هم دشوار است!

http://shayeaat.ir/link/warclip

 

حق جو و حق طلب باشیم