ارسال شایعه

مقایسه یارانه عربستان و ایران! / شایعه ۰۳۸۳

مقایسه یارانه عربستان و ایران! / شایعه ۰۳۸۳

متن شایعه

“یارانه مردم عربستان اگر به واحد تومان حساب کنید هر دقیقه ای ۲۰۰ تک تومان میشود یعنی هر روز ۲۴ ساعت است و هر ساعت ۶۰ دقیقه یعنی در روز معادل ۱۴۴۸ دقیقه و در هر روز مقدار۲۸۹۶۰۰ تومان به حساب مردم عربستان واریز میشود و در ماه ۸۶۸۸۰۰۰ تومان میشود چه به حساب کسی که گدا هست چه کسی که چند رستوران داشته باشد فرقی ندارد فقط باید شناسنامه عربستان را داشته باشد و عرب باشد. حال هم اکنون یارانه مردم ایران را در روز حساب میکنیم مشود روزی ۱۵۰۰ تومان در ماه میشود۴۵۰۰۰ تومان ودرواقع به طور کلی یعنی هر یک نفر از شهروندان عربستان در ماه تقریبا یارانه ۱۷۳ شهروند ایرانی را از دولت میگیرد عربستان نفت دارد ایران هم نفتو گاز دارد عربستان برای مردمان خودش هزینه میکند ایران برای کی هزینه میکند؟ برای همین است که تمام کارگران ساختمانی رستورانی فاضلابی و… در دبی ، امارات ، عربستان یا ایرانی هستند یا فیلیپینی ولی حتی یک کارگر عربی در ایران وجود ندارد برای همین در عربستان هیچ گدایی وجود ندارد … و در ضمن دولت عربستان تاکیید کرده که (یارانه هارا از ماه رمضان سال بعد به ۲۴۵ تک تومان در دقیقه میرساند) حال دولت ایران در سال ۹۳ چه تصمیمی گرفته بوده (امسال یارانه ۶ میلیون نفر که از وضع مالی بالایی برخوردار هستند قطع خواهد شد) مجلس۱۳۹۳ ”  

پاسخ شایعه

۱.  یارانه نقدی در عربستان عمومی نیست و اختصاص به فقرا و افراد بیکار دارد! این آمار به ادعای دولت سعودی در ابتدای سال ۲۰۱۲ تنها ۵۵۴ هزار نفر را در بر می گرفت!

۲. مبلغ این یارانه نقدی دو هزار ریال عربستان است که حدودا معادل یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می باشد، نه هشت میلیون و ۶۸۸ هزار تومان!

۳. کارشناسان اقتصادی آن را کم کاری دولت در ایجاد فرصت شغلی برای این جوانان دانسته و به آن معترضند. فقر و نابسامانی در این کشور به سبب عدم توزیع عادلانه ثروت از خط قرمز فراتر رفته است.

http://shayeaat.ir/link/yrne1

http://shayeaat.ir/link/yrne8

۴. برخلاف ادعاهای شایعه، زندگی شش میلیون عربستانی زیرخط فقر است، ۸۰ درصدسعودی ها منزل شخصی ندارند و عربستان دومین کشور بیکار خاورمیانه است!

http://shayeaat.ir/link/yrne2

۵. بحرانهای شدید اجتماعی و سیاسی در عربستان و نارضایتی عمومی باعث شده تا یارانه نقدی ابزاری برای جلوگیری از شورشهای مردمی قرار گیرد! بانک جهانی حتی ثروتمندان عربستان را نیز به حمایت دولت وابسته میداند!

http://shayeaat.ir/link/yrne3

۶. بخش عظیمی از سرمایه های مردم عربستان، توسط آل سعود صرف کمک به ترویج تفکرات سلفی و تکفیری در سراسر جهان می شود!

http://shayeaat.ir/link/yrne9

http://shayeaat.ir/link/yrne5

۷. مبالغ سنگینی از بودجه عربستان صرف حمایت و پشتیبانی از گروههای تروریستی و تکفیری مانند داعش می شود که فقط در یک مورد آل سعود ۳۰۰ میلیون دلار به داعش در سوریه پرداخت!

http://shayeaat.ir/link/yrne6

۸. آل سعود برای تجاوز به یمن از سرمایه های مردم هزینه می کنند که در  طی ۹ ماه به ۲۰۰ میلیارد ریال عربستان رسید. این رقم معادل یارانه ۱۰۰ میلیون عربستانی و برابر با یارانه ۱۸۰ سال این کشور است!

http://shayeaat.ir/link/yrne7

۹. یارانه نقدی عربستان به حدود نیم میلیون نفر پرداخت می شود اما ایران به ۷۶ میلیون نفر یارانه پرداخت می کند! اگر کل رقمی که ایران بابت یارانه نقدی پرداخت می کند به همان تعدادی که عربستان یارانه می دهد پرداخت شود، سهم هر نفر حدود ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان خواهد شد که چندین برابر همت دولتمردان آل سعود است!


حق جو و حق طلب باشیم