ارسال شایعه

حدیث پیامبر(ص) در آداب ماه صفر !/ شایعه ۰۳۵۶

حدیث پیامبر(ص) در آداب ماه صفر !/ شایعه ۰۳۵۶

متن شایعه

” اول ماه صفر است برای حفظ از بلا صدقه فراموش نشود…ان شاءالله باخواندن این دعا دراول ماه صفرازبلا دورشوید : سبحان الله یا فارج الهم و یاکاشف الغم فرج همی ویسرّ أمری وأرحم ضعفی وقله حیلتی وأرزقنی من حیث لاأحتسب یارب العالمین. پیغمبرفرمودند:هرکس مردم رااز این دعاباخبرکند در گرفتاریش گشایش پیدا میشود ”    

پاسخ شایعه

۱. عبارت “سبحان الله یا فارج…” دعایی با سند مشخص نیست و ادعای رفع گرفتاری منتشر کننده، از قول پیامبر(ص) کذب و فاقد اعتبار است!

http://shayeaat.ir/link/sfr01

۲. دروغ از گناهان کبیره است و دروغ بستن بر دیگران از زشت‌ترین انواع آن. زشتى افترا بستگى به شأن کسى که مورد اتّهام قرار گرفته دارد. لذا دروغ بستن بر خدا و پیامبر(ص)، از بدترین گناهان کبیره است.


http://shayeaat.ir/link/sfr02

۳. اعمال مستحب ماه صفر، از جمله اعمال شب اول این ماه، برای علاقمندان در لینک زیر قابل مطالعه و استفاده است.

http://shayeaat.ir/link/sfr05


حق جو و حق طلب باشیم