ارسال شایعه

سخنرانی شجاعانه نقویان که منجر به اخراج و خلع لباسش شد! / ۰۳۵۳

سخنرانی شجاعانه نقویان که منجر به اخراج و خلع لباسش شد! / ۰۳۵۳

متن شایعه

“امامزاده ها از کجا امدند؟؟   امامزاده به کسانی اطلاق میشود که از نسل امامان شیعه باشند… در زمان یورش اعراب به ایران انها به مناطق زیادی حمله کردن و نواحی گسترده ای از ایران را ویران کردند و به خاک و خون کشیدند… بخصوص در نواحی گیلان و مازندران ایرانیان مقاومت جانانه ای کردند… جنگ تا مدت زیادی ادامه داشت تا قسمت های ماورا النهر و خراسان که در این بین از هر دو طرف کشته می شدند… جالب اینجاست هر گاه از لشگر اعراب فرمانده یا فرماندهانی کشته میشدن اعراب برای انها مقبره ای میساختن و طبق رسوم اعراب جاهلیت ان مکان را مقدس میشمردن و بعد از فتح منطقه به ایرانیان تحمیل میکردند و چون به اسم اسلام وارد خاک ایران شده بودن این قبور را قبور صحابه ی رسول الله تفهیم میکردن و ایرانیان را مجبور میکردند که این قبور را مورد عزت و احترام قرار بدهند… دقیقا از این زمان بنیان امامزاده و امامزاده سازی در ایران شروع شد… برای مثال:در کجور حوالی مازندران قبر “مسلم باحلی” هستش که این شخص یکی از فرماندهان لشگر اعراب بود که در سراسر مازندران کشتار بی رحمانه ای از ایرانیان رو به اسم خودش ثبت کرده تو تاریخ و در طی حمله به گیلان کشته شد که در منطقه ی کجور مازندران دفن شد و امروزه تعداد زیادی از ایرانیان  به زیارت قبر این شخص رفته و از او طلب حاجت و نیاز میکنند… <<  نفهمی بد دردیست  >> منبع: -تاریخ اجتماعی ایران -تاریخ پس از اسلام نوشته ی استاد مشکور  -تاریخ طبری -بهرام چوبینه:پژوهشگر تاریخ اجتماعی ایران”  

پاسخ شایعه

۱. امامزادگان تنها بدلیل نسبتشان با ائمه اطهار(ع) احترام نمی شوند، بلکه معنویات، صفات برجسته و کرامات زمان حیات یا پس از مرگ این بزرگواران، دلیل اصلی این ارادت است

۲. ایران بارها مورد هجوم ملتهای مختلف قرار گرفته و اگر بنا بود کشتگان مهاجمین احترام شوند، باید زیارتگاههای مختلفی از یونانیان، مغولان، افغانها، انگلیسیها و… داشته باشیم!

۳. ارادت و احترام مقوله ای قلبی و باطنیست که تابع زور نیست. اگر مردم اجبارا به تکریم سادات پرداخته بودند، پس باید در اولین فرصت به تخریب بارگاهشان می پرداختند، نه اینکه پس از هزار سال بر ارادتشان افزوده گردد!

۴. معرفی کارگزاران بنی امیه بعنوان صحابه پیامبر(ص) عوامفریبی بوده، اما بنا به اعتراف شبهه، امامزادگان فرزندان امامان هستند نه صحابه پیامبر(ص)! امروزه مقابر فاقد اصالت شناسایی شده و در مجموعه امامزادگان قرار ندارند.

۵. امامزادگان، کشتگان فتوحات مسلمانان نیستند! سادات علوی پس از فتح ایران و در چند مرحله وارد کشورمان شدند و هیچ یک در لشکرکشیهای حکام وقت شرکت نداشتند! دلیل اصلی حضور ایشان در ایران، ارادت شیعیان ایران نسبت به ائمه(ع) و خاندانشان بود.

http://www.yjc.ir/fa/news/4611001

۶. تمام امامزادگان موجود، بر اساس اسناد و معیارهای مختلف تاریخی، توسط سازمان اوقاف ثبت شده و دارای شناسنامه و شجره نامه مشخص می باشند. این سازمان از احداث بقعه های جدید بدون اعتبار جلوگیری می کند .

http://shayeaat.ir/post/367

۷. مقبره ادعا شده در شبهه، امامزاده نبوده و متعلق به مسلم باهلی نیست! بلکه قبر پسر او یعنی قتیبه بن مسلم باهلی، از کارگزاران امویان می باشد. در بانک جامع امام زادگان و بقاع متبرکه ایران نیز نام این مقبره وجود ندارد.

http://emamzadegan.ir/emamzadehbank/

۸. قتیبه به طبرستان نرفت بلکه فاتح نواحی شمال شرق ایران بود و به آمل در ایالت خراسان بزرگ تردد داشت که با آمل طبرستان تفاوت دارد! او در شورش سپاهیان خود کشته شد و در رباط سرهنگ واقع در استان خراسان رضوی دفن شد.

http://shayeaat.ir/link/Ghotaibe

۹. خدشه در بقاع متبرکه مورد احترام که ملجاء مردم و دارای سابقه تاریخی هستند، جهت کمرنگ کردن اعتقادات و ایجاد شبهه انجام می شود . مقایسه یک مقبره شاهانه غیرمرتبط وبدون اقبال عمومی، با بیش از ۱۰ هزار امامزاده معتبر و شناسنامه دار، نشان سوء نیت نویسنده است

 

حق جو و حق طلب باشیم