ارسال شایعه

شیعه شدن ایرانیها به زور صفویان / شایعه ۰۳۳۸

شیعه شدن ایرانیها به زور صفویان / شایعه ۰۳۳۸

متن شایعه

“ایرانیها تا قرن دهم سنی بودند و از آن پس با زور صفویان به شیعه گرایش یافتند. با تاجگذاری شاه اسماعیل صفوی در تبریز و قتل عام بسیاری از سنی‏ها شیعه رسمی شد. ایرانیها اساسا به تشیع گرایشی نداشته اند !!” 

پاسخ شایعه

۱. بر اساس مستندات تاریخی، مذهب سنی از طرف حکومتهای وقت القا و اجبار می شده اما گرایش مردم به تشیع بوده است.

۲. اکثریت ایرانیان با ورود اسلام عاشق و شیعه‌ اهل بیت (ع) شدند. یکی از دلایل انتقال امام رضا(ع) به طوس نیز فشار شیعیان ایران بر مأمون بود.

۳. به قدرت رسیدن صفویه با حمایت شیعیان و بدلیل همسویی با مذهب اکثریت مردم ایران بود که شاه اسماعیل و شاه عباس از آن به نحو احسن استفاده نمودند.

۴. بزرگانی چون شعرا، فقها و… نیز که مجور به تقیه بودند، در آثارشان به کرات به مدح و ثنا و معرفی اهل بیت پرداخته اند.

۵. اگر اعتقادات ایرانیان با زور تحمیل شده بود، نباید از پیروان سایر ادیان و مذاهب کسی وجود داشته باشد! چنانکه در حمله افاغنه و تلاشهای نادرشاه افشار در حذف تشیع نیز موفقیتی حاصل نشد و نشان دهنده مقبولیت و پذیرش عمیق و ریشه دار آن است.

۶. تشیع ایرانیان حاصل شناخت از دعوت پیامبر(ص) و از روی عقل، بصیرت و عشق به حقیقت است. چنانکه بدون توجه به تحمیل عقاید حکومت‌های گوناگون، تا امروز بر استحکام اعتقادی خود افزوده اند. 

۷. در اثبات حقانیت تشیع، نه در رد مذاهب دیگر و نه در تأیید تشیع، به صفویه یا هیچ حکومتی استناد نمی شود! بلکه بر وحی، سنّت‌ و سیره پیامبر اکرم (ص) و براهین عقلی استدلال می شود.

۸. عدم مخالفت جدی با اعلام تشیع بعنوان مذهب رسمی ایران از سوی عامه، بهترین دلیل بر پذیرش آزادانه و ارادی تشیع از سوی ایرانیان است.

http://shayeaat.ir/link/tashayoe

۹. از صدر اسلام تا پیش از صفویه ایرانیان با تشیع آشنا شده و حب اهل بیت (ع) در دل حقیقت جویشان قرار گرفت. تلاشهای «جناب سلمان فارسی، اعلام برابری عرب و عجم توسط علی(ع)، آزاد کردن بندگان زیادی از غیر عرب توسط امام سجاد(ع) از این جمله است.

۱۰. فهم تفاوت اسلام یزیدی و حسینی با شهادت امام حسین(ع)، حضور شاگردان امام صادق و سایر ائمه، حضور امام رضا(ع) و بسیاری از امام زادگان در ایران، تبلیغ تشیع در عصر آل‏ بویه توسط بزرگانی چون شیخ صدوق، شیخ مفید و… ، حضور خواجه نصیر الدین طوسی و علامه حلی در زمان ایلخانان در ایران و… نیز عوامل مهم تشیع ایرانیان بود.

http://www.erfan.ir/farsi/51705.html

 

حق جو و حق طلب باشیم