ارسال شایعه

جمع آوری اجساد قربانیان حادثه منا با لودر! / شایعه ۰۳۲۲

جمع آوری اجساد قربانیان حادثه منا با لودر! / شایعه ۰۳۲۲

متن شایعه

” ﺣﻴﻔﻢ ﺍﻭﻣﺪ ﺻﺤﻨﻪ ﺟﻤﻊ ﺃﻭﺭﻱ ﺍﺟﺴﺎﺩ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻥ ﻣﻨﻲ ﺭﺍ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺮﺳﻲ ﻭ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻧﺒﻴﻨﻴﺪ ! …راستی انسانیت سیری چند؟ ”  

پاسخ شایعه

۱. این تصویر به سال ۲۰۰۴ و حادثه کشته شدن ۲۵۱ زائر در رمی جمرات در اثر ازدحام تعلق دارد و لودر در حال جمع آوری سنگها و زباله های برجامانده از مراسم رمی جمرات هستند نه اجساد!

farsnews.com/13940704001556

۲. همانطور که در تصاویر موجود در لینکهای زیر دیده می شود ، اکنون فضای جمرات پوشیده شده و دیواری مقابل ستون ابلیسک کشیده شده که با فضای تصویر شایعه کاملا متفاوت است!

http://shayeaat.ir/link/jamare1
http://shayeaat.ir/link/jamare2
http://shayeaat.ir/link/jamare3

۳. حادثه امسال در مسیر جمرات و تقاطع خیابانهای ۲۲۳ و ۲۰۴ رخ داده است و زوار هنوز به خود جمرات نرسیده بودند!

http://shayeaat.ir/link/manamap

۴. احساسات جریحه دار شده هموطنان در این ایام، فرصتی برای سو استفاده شایعه پردازان شده که هوشیاری بیشتر کاربران شبکه های اجتماعی را می طلبد

۵. لازم است پیش از انتشار پیامها و اخبار، از صحت و اعتبار آنها اطمینان حاصل کنیم تا ناخواسته به عامل تحقق اهداف دشمنان و ایجاد موجهای تخریبی در جامعه تبدیل نشویم.

 

حق جو و حق طلب باشیم