ارسال شایعه

پارادوکس جالب مسلمانان / شایعه ۰۳۱۸

پارادوکس جالب مسلمانان / شایعه ۰۳۱۸

متن شایعه

” پارادوکس جالب مسلمانان مسلمین در این مناطق ناراضیند: آنها در غزه ناراضیند در مصر ناراضیند در لیبی ناراضیند در مراکش ناراضیند در ایران ناراضیند در عراق ناراضیند در یمن ناراضیند در پاکستان ناراضیند در افغانستان ناراضیند در سوریه ناراضیند در لبنان ناراضیند پس کجا راضیند؟ در استرالیا راضیند در کانادا راضیند در انگلیس راضیند در ایتالیا راضیند در فرانسه راضیند در آلمان راضیند در سوئد راضیند در نروژ راضیند در دانمارک راضیند در آمریکا راضیند در هلند راضیند در واقع آنها در تمام کشورهاییکه مسلمان نیستند راضیند و در تمام کشورهای مسلمان ناراضی..! و آنها چه کسی را برای عدم رضایت خود مقصر میدانند؟ آنها کشورهایی را که در آنجا راضیند مقصر میدانند و میخواهند آن کشورها را تغییر داده شبیه کشوری بکنند که در آنجا ناراضی بوده اند!!! شاید نیاز باشه چند بار متن رو بخوانید تا عمق فاجعه رو درک کنید!!!! ”  

پاسخ شایعه

۱. نویسنده در مغالطه ای زیرکانه و بدون ذکر دلیل و علت مدعی نارضایتی مسلمین در برخی کشورهای اسلامی و رضایتمندی آنها در کشورهای غیر مسلمان شده است.

۲. غالب مسلمانان ، آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی را به دلیل دخالتهای پنهان و پیدا، جنایات، تحریمها و… در مشکلات و عقب ماندگیهای کشورهایشان مقصر می دانند. سلطه علنی و پنهان استعمارگران غربی از گذشته تا امروز آسیبهای جدی به استقلال، علم، اقتصاد و… این کشورها وارد کرده است.

http://shayeaat.ir/link/estemar

۳. اقلیت محدودی از مسلمانان در کشورهای غربی ساکن اند که نه تنها از برخی شرایط این کشورها همچون ممنوعیت یا محدودیت حجاب ، تحقیر و نگاه نژادپرستانه به آنان و… راضی نیستند بلکه دچار مشکلات بسیاری نیز هستند!

www.bashgah.net/fa/content/show/16046

۴. غالب مسلمانان ساکن غرب که از زندگی در آنجا “کاملا” راضیند، ظاهرا مسلمانند اما تقید چندانی نسبت به مبانی دینی خود ندارند وحتی برخی از آنها با دینشان مشکلاتی نیز دارند

۵. اعتراف نویسنده به مقصر دانستن غرب از طرف مسلمانان از سر اجبار و حقیقتی روشن است که با دادن آدرس غلط سعی کرده آنرا ناشی از اشکال در تفکرات مسلمانان جلوه دهد.

۶. مسلمانان درصدد یکسان کردن غرب با شرایط کشورشان نیستند بلکه مخالفت اسلام و پیروان حقیقی آن با خوی استکباری و رفتارهای تجاوزکارانه ناشی از دنیا طلبی غرب است که مغایر با دستورات الهی و موجب بروز مشکلات بسیار برای ملتهای جهان شده است.

tahoor.com/fa/Article/View/111183

۷. شبهه در پی القای عقب ماندگی کشورهای اسلامی به دلیل عمل به آموزه های اسلام است، در حالیکه عمل نشدن به قوانین الهی و هجمه های مختلف فرهنگی و اقتصادی و… غرب علت این عقب ماندگی بوده است؛ با رد دلایل و اساس متن ، خود به خود غلط بودن نتیجه گیری شبهه نیز مشخص می شود.

www.siasi.porsemani.ir/node/2403


حق جو و حق طلب باشیم