ارسال شایعه

تحریم فیلم محمد رسول الله(ص) / شایعه ۰۳۰۹

تحریم فیلم محمد رسول الله(ص) / شایعه ۰۳۰۹

متن شایعه

”  ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻓﯿﻠﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﺛﺮ ﻣﺠﯿﺪ ﻣﺠﯿﺪﯼ : ﺧﻮﺍﻫﺸﺎ ﺑﻪ ﺩﯾﺪﻥ ﺍﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﻧﺮﻭﯾﺪ. ﺗﻬﯿﻪ ﺍﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺮﺳﺎﻡ ﺁﻭﺭ ﺣﺪﻭﺩ ۱۰۰ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺭﺳﯿﺪ . ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﻭ ﺯﻧﺎﻥ ﺷﻮﻫﺮﺩﺍﺭ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺮﺩﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﭙﺎﻩ اعراب ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﺑﺪﻫﻨﺪ، نشان بدهند که چگونه آسیاب ها با خون مردم سرزمین پارس به گردش در آمد…. ﻗﺮﺍﺭ ﻧﯿﺴﺖ خدعه کردن ها و نیرنگ زدن ها و ﮐﺸﺘﺎﺭ ﻭ ﺳﺮ ﺑﺮﯾﺪﻥ ﮐﻔﺎﺭ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﺑﺪﻫﻨﺪ، وحشیگری اعراب را نشان نمی دهند ﻫﻤﻪ ﺟﻨﮓ ﻫﺎ ﺗﺪﺍﻓﻌﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﭘﻮﻝ ﺑﻠﯿﻂ ﺍﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ۱۰ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﺳﺖ، ﭼﺸﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﯿﺐﻫﺎﯼ ﺷﻤﺎ ﺩﻭﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﯾﻦ ﺍﻋﺮﺍﺏ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺪﻣﺘﯽﺑﻪ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻭ ﺗﻤﺪﻥ ﻭ ﺑﺰﺭﮔﺪﺍﺷﺖ ﺍﺟﺪﺍﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.یک باربرای تاریخ ایران هزینه نکرده اند.ایرانی نیستی اگر بخواهی به دیدن این فیلم بروید .غیرت دارید نشر دهید.. کمپین فرزندان کوروش بزرگ ”    

پاسخ شایعه

۱. در مورد بودجه تولید فیلم سینمایی «محمد رسول‌الله» گزارش های نادرستی ارائه شده است که با اعلام هزینه های فیلم با تفکیک جزئیات این شایعات تکذیب شد.

۲. مجموع هزینه ساخت این فیلم عظیم با دکورهای وسیعی که برای قسمتهای ۲ و ۳ نیز پیش بینی شده است، حدود ۶۲ میلیارد تومان بوده نه ۱۰۰ میلیارد!

http://farsnews.com/۱۳۹۴۰۱۰۲۰۰۰۰۱۷

۳. این فیلم دوران جاهلیت را تا سن ۱۳ سالگی پیامبر تصویر می کند و هیچ ارتباطی با فتح ایران یا حتی غزوه های زمان ایشان ندارد!

http://news.mohammadmovie.com/خلاصه-داستان-فیلم

۴. فتح ایران در زمان خلیفه دوم اتفاق افتاد نه حضرت محمد (ص) و دلیلی بر نمایش این جنگها در آن نیست!

http://www.hawzah.net/fa/Question/View/۶۲۸۷۹

۵. ادعاهای تکراری این متن در خصوص کشتار و غارت و تجاوز و… مسلمین در ایران، کذب است و بارها پاسخ داده شده است.

http://shayeaat.ir/post/۳۳۶

http://www.adyan.porsemani.ir/node/۲۳۸۶

۶. این فیلم فاخر اثری جهانیست که در زمان حاضر و با جعل و تحریف چهره اسلام و پیامبر رحمت (ص)، شدیدا جای خالی آن و آثار مستندی از همین دست برای ترسیم حقایق احساس می شود .

۷. تخریب و تحریم چنین فیلمی که حتی در میان غیر مسلمانان جهان مورد استقبال واقع شده ، ممکن نیست! تشنگان حقیقت، آن را می یابند و این اقدامات سخیف نه از وطن دوستی، بلکه تلاش عاجزانه کسانیست که از آگاهی انسانها از واقعیت هراس دارند .

http://hamshahrionline.ir/details/۳۰۵۲۸۳

 

حق جو و حق طلب باشیم