ارسال شایعه

درخواست مذاکره صدام پیش از جنگ و بی توجهی امام خمینی! / شایعه ۰۲۹۹

درخواست مذاکره صدام پیش از جنگ و بی توجهی امام خمینی! / شایعه ۰۲۹۹

متن شایعه

” در یکی از سفر هایم به ایران حدود سال ۱۳۷۱ /۱۹۹۲، روزی در حضور مرحوم مهندس بازرگان ‏صحبت به جنگ ایران و عراق کشید واینکه ایا ممکن بود در ان شرایط از این جنگ پیش گیری کرد؟ ایشان ‏خاطره زیر را در این زمینه نقل کردند:روزی در سال ۱۳۵۹ از شورای انقلاب از من خواستند برای مشورت در مسئله مهمی در جلسه شورا شرکت ‏کنم . وقتی به جلسه رفتم دیدم اقای دعائی سفیر ایران در عراق نیز در جلسه حضور دارد. گفتند اقای دعایی ‏گزارشی دارند. اقای دعایی بیان کرد که در ماههای اخیر هر چند وقت یکبار و گاهی گاهی هرهفته مرا به ‏وزارت امور خارجه احضار و با ارائه مدارکی به دخالتها و کوشش ایران برای اخلال و اشفتگی در عراق ‏اعتراض مینمایند و من توضیح میدهم که این ها کار دولت ایران نیست و گروههای خود سرند که دنبال قدرت ‏نمایی هستند و نظایر این نوع استدلالها برای رفع اعتراض. اما هفته گذشته صدام حسین مرا احضار کرد و پس از ‏بیان اعتراض شدید به دخالتها و اخلالها گفت این وضع برای من قابل تحمل نیست. شما بروید تهران و به اقای ‏خمینی بگویید من اولین دولتی بودم که جمهوری اسلامی را به رسمیت شناختم و اگر اجازه بدهند من (صدام) ‏خودم شخصا به ایران میایم تا با مذاکره اختلافاتمان را حل کنیم اگر مایل نیستند با من مذاکره کنند من یک هیئت ‏عالیرتبه به ایران میفرستم و یا دو لت ایران یک هیئت عالی برای مذاکره به عراق بفرستدتا اختلافات فیما بین حل ‏شود زیرا ادامه این وضع برای من قابل تحمل نیست و من برای خاتمه دادن به این وضع به ایران حمله نظامی ‏خواهم کرد. سپس اقای دعائی تاکید کرد که این ادمی است که حمله خواهد کرد. شورای انقلاب تصمیم میگیرد که اقای دعایی به اتفاق اقای مهندس بازرگان و اقای دکتر بهشتی برای بیان ماجرا ‏و تعین تکلیف به دیدار رهبر انقلاب بروند. در این دیدار ابتدا اقای دعایی شرح کامل ماجرا ونهایتا تهدید صدام را ‏بیان میکند رهبر انقلاب در پاسخ به او میگویند محلش نگذارید. سپس اقای مهندس بازرگان به استدلال میپردازد ‏که باید توجه کرد که امروزه موقعیت ما به علت اعمال تندی که شده ومواضع تندتری که اتخاذ گردیده است در ‏بین ملل جهان چندان مطلوب نیست و اگر گرفتار جنگ شویم کسی از ما حمایت نخواهد کرد بلکه از طرف مقابل ‏ما حمایت خواهند کرد. ازاین گذشته و ضعیت ارتش به علت اعدام بسیاری از فرماندهان عالی و درجات پائین تر و ‏اهانت های بسیاری که به ارتش و ارتشیان از افراد وگروههای مختلف شده ومیشود وضع بسیار نامناسبی دارد ‏وبکلی فاقد روحیه لازم است. از این گذشته تسلیحات نظامی ما عمدتا امریکایی است و با مشکلات میان دو کشور ‏دیگر دسترسی به لوازم یدکی مشکل و شاید غیر ممکن باشد. براینها باید اضافه کرد که جهان غرب و حتی کشور ‏های عربی محال است بگذارند ما پیروز شویم. بنا بر این باید از وقوع جنگ جلو گیری کنیم. رهبر انقلاب در ‏پاسخ میگویند گفتم محلش نگذارید. مجددا اقای دکتر بهشتی شروع به استدلال میکند اما آیت الله خمینی تا سخن او ‏پایان گیرد تحمل نمیکنند واز جایشان برمیخیزند و برای بار سوم تکرار میکنند که گفتم محلش نگذارید و بطرف ‏در اندرونی حرکت میکنند . اقای دعایی که بسیار ناراحت شده بود میگوید اقا من به بغداد نخواهم رفت اقای ‏خمینی که نزدیک در اندرونی رسیده بودند پس از تامل کوتا هی رویشان را را بطرف دعایی برگردانده ومیگویند ‏وظیفه شرعی ات می باشد که بروی وبدون اینکه منتظر پاسخ شوند به قسمت اندرونی وارد میشوند. به شورای ‏انقلاب برمیگردند و اقای دعایی بسیار ناراحت بوده در حالیکه گریه میکرده است میگوید به خدا قسم او (صدام) ‏حمله خواهد کرد. هیچ کس کاری نمیتواند بکند و مدتی بعد عراق به ایران غافلگیرانه حمله میکند. ”  

پاسخ شایعه

۱. نه تنها این ماجرا در منابع معتبر یافت نشد ، بلکه با دلایل ساده قابل رد است .

۲. سید محمود دعایی شخصا این خاطره و روایت را تکذیب کرده و آن را کذب محض دانسته است !
www.jamaran.ir/NewsContent-id_۲۵۱۵۴.aspx

۳. صدام با خیال سو استفاده از نوپا بودن انقلاب ایران و با بهانه هایی واهی که همگی جهت جلب حمایت اعراب منطقه از خودش بود ، با خیال انضمام بخشهایی از خاک ایران به عراق ، به کشورمان تجاوز کرد .
farsnews.com/13940209001304

۴. اولین کشوری که انقلاب ایران را به رسمیت شناخت پاکستان بود و پس از آن نیز ۵ کشور دیگر که عراق در آنها نیست !
farsnews.com/13930220001339

۵. صدام در ۲۶ تیرماه ۵۸ ، چند ماه پس از انقلاب ایران در عراق به قدرت رسید و اعلام حمایت عراق از انقلاب ایران در دوران حسن البکر رئیس جمهور قبل از صدام بود !
http://shayeaat.ir/link/saddam
http://shayeaat.ir/link/albakr

۶. قرائن و شواهد تهاجم ارتش عراق از حدود پنج ماه پیش از شروع جنگ وجود داشته است اما به دلیل کارشکنی بنی صدر ، ارتش نتوانست اقدام موثری صورت دهد .
http://shayeaat.ir/link/gharaen

۷. از مهمترین علل تضعیف و غافلگیری ارتش در ابتدای جنگ ، دخالتهای غیر تخصصی و خائنانه دولت موقت و بنی صدر در ساختار و ماموریتهای ارتش بود .
http://shayeaat.ir/link/dmovaghat
http://shayeaat.ir/link/banisadr

۸. امام خمینی (ره) با شناخت صدام و ماهیت جاه طلبش ، دستوراتی برای آمادگی در برابر تهدید او دادند . ایشان همزمان دستور مذاکره به دولت موقت دادند و از سوی دیگر آمادگی ارتش را برای دفاع خواستار شدند .
www.jamaran.ir/fa/n70272

 

حق جو و حق طلب باشیم