ارسال شایعه

مسلمان و شیعه شدن انیشتین! / شایعه ۰۲۸۷

مسلمان و شیعه شدن انیشتین! / شایعه ۰۲۸۷

متن شایعه

“”گفتن پدر سوخته ممنوع ” ریشه عبارت پدر سوخته: وقتی که در زمان یزدگرد عربها به ایران حمله کردند و ایران رو فتح کردند ، مردم ایران رو که دارای دین زرتشت بودند آتش پرست و کافر نامیدند و اونها رو مجبور کردند که به دین اسلام روی بیاورند .  در این میان گروهی خودشان به دین اسلام گرویدند و گروهی هم از ترس مسلمان شدند ، چون می دیدند که افرادی که مسلمان نشوند را میکشند .  اعراب افرادی را که مسلمان نمی شدند ، مردها و سرپرست خانواده را در آتش میسوزاندند تا دیگران یاغی گری نکنند ، و براساس دستورات شریعت اسلام زنان آنها را به کنیزی و بچه ها را برای نوکری و کلفتی می بردند چراکه آنها راغنیمت. جنگی میدانستند این بچه ها بزرگ شدند و در خانه اعراب کار میکردند و خود اعراب هم بچه هائی هم سن اونها داشته اند ، وقتی ازصاحب خانه میپرسیدند که این بچه تو است (کلفت و نوکرها)، میگفته : ” نه ، این پدر سوخته است ” یعنی بچه ما نیست ، نوکر و کلفتی است که پدرش در جریان فتح ایران سوزانده شده است و به این نوکر و کلفت ها میگفته اند : “پدر سوخته ” . منبع : لغت نامه دهخدا ”  

پاسخ شایعه

۱. چنین معنا و داستانی در لغت نامه دهخدا برای این کلمه درج نشده است ! واژه پدرسوخته در لغت نامه دهخدا :
دشنامی است . و مجازاً در تداول عامیانه بمردم خبیث و بدسرشت گویند.”

http://shayeaat.ir/link/pedarskh

۲. ادعای آتش زدن مردان ایرانی توسط سپاه اسلام کذب است و نه تنها در هیچ منبع معتبری وجود ندارد ، بلکه با تعالیم دین اسلام هم کاملا منافات دارد .

۳. پذیرش اسلام اجباری نبود و تا ۳ قرن پس از فتح ایران، آتشکده ها در سراسر ایران برپا بود. پیروان زرتشت به تدریج و با اختیار خود به اسلام گرویدند .

http://shayeaat.ir/link/aatashkade

۴. یهودیان ، مسیحیان و زرتشتیان «اهل کتاب» تلقی می شوند و اجازه داشتند بر مذهب خود بمانند و به آن عمل نمایند و تحت حفاظت جامعه اسلامی قرار داشتند .

http://shayeaat.ir/link/ekhtiar
http://shayeaat.ir/link/ahleketab

۵. برخلاف ادعای شبهه ، حکم بردگی تنها مربوط به کافرانی بود که در تهاجم نظامی و با هدف نابودی سرزمین اسلامی شرکت کرده باشند، آنهم با صلاحدید حاکم اسلامی و ابدا به ادعای شبهه ارتباط ندارد .

www.pasokhgoo.ir/node/14401

۶. برای وجه تسمیه این عبارت موارد مختلفی ذکر شده ، اما مورد ادعا شده در شبهه با توضیحات بالا قطعا مردود است .

۷. این دست شایعات هدفمند و توسط نژادپرستان دین ستیز طراحی و منتشر می شود و متاسفانه عده ای هم در شبکه های اجتماعی و برخی سایتها بدون تحقیق اقدام به بازنشر آنها می کنند.

 

حق جو و حق طلب باشیم