ارسال شایعه

تکرار شق القمر در روز ۵ شهریور با کمترین فاصله مریخ و زمین! / شایعه ۰۲۸۳

تکرار شق القمر در روز ۵ شهریور با کمترین فاصله مریخ و زمین! / شایعه ۰۲۸۳

متن شایعه

“تشق القمر تکرار می شود از اتفاق روز ۵ شهریور مطلع باشید و به دیگران هم خبر دهید. امسال را به خاطر بسپارید .. روز ۵ شهریور تمام دنیا در انتظار …… کره مریخ به بالاترین درجه درخشش در آسمان شب در ۵ شهریور خواهد رسید اون به اندازه کره ماه تمام بزرگ با چشم غیر مسلح به نظر خواهد رسید این وقتی است که در روز ۵ شهریور کره مریخ به فاصله ۶۳۴ مایلی خود به زمین میرسد. حتما در راس ساعت ۱۲:۳۰ بعد از ظهر (نیمه شب) آسمان را تماشا کنید . به نظر خواهد رسید که آسمان دو ماه دارد !!! این امر ۱۲۰۰ سال دیگر دوباره اتفاق خواهد افتاد این لحظه را با دوستان خود شریک شوید زیرا هیچ کس زنده ای دوباره این اتفاق را نخواهد دید”  

پاسخ شایعه

۱. این شایعه از منابع خارجی آغاز شده و با ترجمه فارسی هرساله در اشکال گوناگون منتشر می شود !

http://shayeaat.ir/link/merikh

۲. شق القمر از معجزات پیامبر اسلام (ص) و مورد قبول همه مسلمانان است. در این معجزه ماه با اشاره انگشت پیامبر (ص) دو نیم شده است ، نه اینکه دو ماه همزمان در آسمان طلوع کنند !

http://shayeaat.ir/link/shghamar

۳. جرقه های اولیه این شایعه از خبر “کمترین فاصله زمین و مریخ طی شصت هزار سال گذشته” در تاریخ ۵ شهریور ماه ۱۳۸۲ شکل گرفته است.

۴. فاصله ی مطرح شده در شایعه بسیار دور از ذهن است. چنان که تفاوتی با برخورد مریخ با زمین ندارد!

۵. نزدیک ترین فاصله بین زمین و مریخ تا کنون ۵۵۷۸۵۰۰۶ کیلومتر بوده یعنی بیش از ۵۰۰۰۰ برابر دور تر از فاصله ای که در متن شایعه آمده است !
حتی در آن زمان مریخ از زمین شبیه به یک ستاره قرمز رنگ کوچک دیده می شد و در حال حاضر نیز در بسیاری شب ها با چشم غیر مسلح قابل مشاهده است.

www.noojum.com/past-years/171-1382/1238-2009-04-12-11-58-04.html

 

حق جو و حق طلب باشیم