ارسال شایعه

انتقال ایدز با تست قند خون درب منازل! / شایعه ۰۲۵۱

انتقال ایدز با تست قند خون درب منازل! / شایعه ۰۲۵۱

متن شایعه

“لطفا در همه گروهها اعلام کنید که اگرافرادناشناس به درب منزل شما آمد وگفت که ازطرف دانشگاه علوم پزشکی آمدیم برای تست قندخون رایگان سریع به پلیس تماس بگیرید چون ویروس ایدز. از این طریق وارد بدن افراد میکنند لطفا اطلاع رسانی کنید بنظر میرسد که عناصر داعش میباشند فقط زود”  

پاسخ شایعه

۱. همانطور که قبلا اشاره کردیم ویروس ایدز در محیط خارج ، از چند ثانیه تا چند دقیقه بیشتر زنده نمی ماند

http://shayeaat.ir/post/262

۲. امکان انتقال ویروس ایدز با تست قند خون حدود ۳ درصد و تقریبا غیر ممکن است .خصوصا که سوزن تست قند خون عمیق وارد بدن فرد نمی شود

۳. مسوولین وزارت بهداشت وجود چنین طرحی را تکذیب کردند

http://www.mehrnews.com/news/2577859 

۴. در صورت مشاهده چنین موردی باید به پلیس اطلاع داد اما نکته اینجاست که این مطلب صحت ندارد و صرفا برای ایجاد نگرانی در سطح جامعه منتشر شده است

۵. قبلا به مورد مشابهی پاسخ داده ایم
در مواجهه با این دست شایعات ، تحقیقی مختصر  کافیست تا حقیقت روشن شود و از نگرانی خود و سایرین جلوگیری نمود

http://shayeaat.ir/post/229

حق جو و حق طلب باشیم