ارسال شایعه

از بیرون تحریم شدیم، از داخل فیلتر! / شایعه ۰۰۲۰

از بیرون تحریم شدیم، از داخل فیلتر! / شایعه ۰۰۲۰

متن شایعه

” ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﺣﺸﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ” ﺗﻤﺎﻡ
ﻣﺮﺩﺍﻧﺶ ” ﺍﺯ ﺳﺮ ﻧﯿﺎﺯ ﺍﺩﻋﺎﯼ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﻣﯿﮑﻨﻦ …!
ﺑﻘﻮﻝ ﺑﻬـــــــــــــــﺮﻭﺯ ﻭﺛﻮﻕ : ﯾﻪ ﻣـــــــــــــــﺮﺩ ﻧﺸﻮﻧﻢ
ﺑﺪﯾﻦ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﺮﻡ ﺯﻧـــــــــــــــﺶ ﺑﺸﻢ …
ﻣﺎ ﻧﺴﻠﮯ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ
ﭘﺪﺭﻣﺎﻥ ﺭﻓﺘﯿﻢ ﻧﻪ ﺑﻪ
ﻣﺎﺩﺭﻣﺎﻥ ..
ﻣﺎ ﺑﻪ ﻓﻨﺎ ﺭﻓﺘﯿﻢ ..
ﻧﺴﻠﮯ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ
ﺭﻓﺘﯿﻢ ﻭﻟﮯ ﻫﻤﻪ ﺑﮯ ﻋﺼﺎﺑﯿﻢ ﻭ ﻣﻮﺟﮯ ..!
ﻧﺴﻠﮯ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺷﺪﯾﻢ .!
ﺍﺯ ﺩﺍﺧﻞ ﻓﯿﻠﺘﺮ .!
ﻫﻢ ﺍﺯ ﺩﺯﺩ ﻣﯿﺘﺮﺳﯿﻢ ﻫﻢ ﺍﺯ ﭘﻠﯿﺲ !! “

پاسخ شایعه

۱. اصولا مقوله عشق و نیازهای روانی از شهوت جداست و این جمله ایراد اساسی دارد و توهین بزرگی به مردان و پدران این سرزمین است.

۲. آیا در سایر کشورها که اماکن فساد دایرند ابراز عشق مردان از سر صداقت است؟!
نویسنده حال خود را به تمام افراد تعمیم داده است! 

۳. هر انسانی مختار به انتخاب الگو و پیمودن برترین راه است . شباهت ها مهم نیست . الگوها مهم است . 

۴. لطفا سری به دفاتر ازدواج بزنید تا متوجه شوید نسل جوان امروز هم بسیار ازدواج می کند و بسیاری از آنان از شرلیط روحی و روانی خوبی هم برخوردارند .
ضمنا ازدواج مایه آسایش روح است نه بی اعصاب شدن .

۵. تحریم از بیرون ظلمیست که دشمنان این سرزمین به مردمش روا داشتند و ارتباطی هم با فیلتر ندارد !
فیلترینگ جهت افزایش ضریب سلامت روانی و اخلاقی و اعتقادی جامعه در فضای مجازیست .

۶.چگونه یک فرد سالم از نظر روانی هم از دزد و هم از پلیس می ترسد ؟!
بهتر است نویسنده متن به مشاور مراجعه نماید ! خود نگارش متن نیز گویای همین نیاز است .

 حق جو و حق طلب باشیم