ارسال شایعه

روزه داران هیچگاه حال گرسنگان را درک نخواهند کرد !/ شایعه ۰۲۳۲

روزه داران هیچگاه حال گرسنگان را درک نخواهند کرد !/ شایعه ۰۲۳۲

متن شایعه

” روزه داران هیچ گاه حال گرسنگان را درک نخواهند کرد زیرا به افطار اطمینان دارند…!”    

پاسخ شایعه

۱. روزه دارای فواید و برکات مختلف در ابعاد فردی و اجتماعی است که در این مجال پرداختن به همه آنها مقدور نیست .

۲. امام صادق (ع) :

روزه به این دلیل واجب شده است که میان فقیر و غنی مساوات برقرار گردد، و این به جهت آن است که غنی طعم گرسنگی را بچشد و نسبت به فقیر ادای حق کند؛ چرا که اغنیا معمولاً هر چه را بخواهند برای آنها فراهم است، خدا می خواهد میان بندگان مساوات باشد، و طعم گرسنگی و درد و رنج را به اغنیا بچشاند تا آنان به ضعیفان و گرسنگان رحم کنند.

“من لایحضره الفقیه، ج۲،ص۷۳”

۳. امام صادق (ع) در این حدیث به یکی از آثار اجتماعی روزه پرداخته اند و به روشنی پاسخ شبهه افکنان را داده اند . چرا که اغنیا هر زمان اراده کنند با امکانات خود نیازهایشان از جمله گرسنگی را برطرف می کنند ، اما در روزه امکانات آنها موثر نیست و باید سختی و فشار گرسنگی را اجبارا بچشند .

۴. این تجربه عملی موجب می شود روزه دار با گرسنگی و تشنگی موقت ، عاطفه اش شکوفا شده و موقعیت گرسنگان و مستمندان را بهتر درک کند و مسیری در زندگی او باز شود که حقوق زیردستان را ضایع نکرده و از دردهای محرومان غافل نباشد.

http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa۱۴۶۱۵

 

حق جو و حق طلب باشیم