ارسال شایعه

خواندن سوره فتح در شب اول رمضان؛ نصر و یس در روز اول / شایعه ۰۲۲۸

خواندن سوره فتح در شب اول رمضان؛ نصر و یس در روز اول / شایعه ۰۲۲۸

متن شایعه

“حضرت محمد(ص)فرمود:هرکس سوره فتح رادرشب اول ماه رمضان سه باربخواند خداونددرهای رزق وروزی راتارمضان سال بعد به روی او می گشاید .به دیگران هم بگویید.  …………………………  هرکسی سوره نصر و سوری یس را در روز اول ماه رمضان بخواند درطول سال خوشحال و مسرور خواهد بود. نشرکنید و پاداش آن برای شما. ”  

پاسخ شایعه

۱. در فضیلت و خواصی که در منابع دینی برای سوره “فتح” آمده چنین مطلبی مشاهده نشد و نزدیکترین مورد فرمایش زیر از امام صادق (ع) است
هر کس شب اول ماه رمضان سوره فتح را قرائت نماید تا سال آینده همین روز در حفظ و حراست الهی خواهد بود

http://quran.anhar.ir/fazilat-278.htm

۲. با جستجوی کلید واژه های متن در پایگاه اطلاع رسانی حدیث شیعه ، چنین مطلبی مشاهده نشد

http://www.hadith.net/

۳. در فضیلت و خواصی که در منابع دینی برای سوره “نصر” آمده چنین مطلبی مشاهده نشد

http://quran.anhar.ir/fazilat-343.htm

۴. در فضیلت و خواصی که در منابع دینی برای سوره “یس” آمده چنین مطلبی مشاهده نشد

http://quran.anhar.ir/fazilat-174.htm

۵. در اعمال شب اول و روز اول ماه رمضان نیز این موارد ذکر نشده است

http://www.aviny.com/mafatih/motoon/Mafatih037.aspx

۶. قرائت آیات و سوره های قرآن در هر زمانی آثار و برکات زیادی دارد و در برخی موارد فضیلت خاصی برای آنها نقل شده است که برای آگاهی از این موارد حتما باید به منابع معتبر رجوع کرد
برای آگاهی از اعمال مستحب این ایام به لینک بند قبل مراجعه فرمایید

حق جو و حق طلب باشیم