ارسال شایعه

تضاد لا اکراه فی الدین با آیه ۸۵ آل عمران !/ شایعه ۰۲۲۶

تضاد لا اکراه فی الدین با آیه ۸۵ آل عمران !/ شایعه ۰۲۲۶

متن شایعه

“مسلمونا …تضاد آیه سوره بقره (آیت الکرسی) هیچ اکراهی در دین نیست، و آیه ۸۵ سوره آل عمران ، جز دین اسلام دین دیگری پذیرفته نیست رو چطور توضیح میدین ؟؟؟… ”    

پاسخ شایعه

۱. “لا اکراه فی الدین” در آیه ۲۵۵ سوره بقره ، اشاره به قلبی بودن و اجبار ناپذیر بودن دین دارد و آیه‌ با زبان نفی سخن گفته، نه نهی؛ یعنی نمی توان کسی را به زور معتقد و مومن کرد .

۲. انسان در انتخاب نیک و بد اختیار دارد و در هیچ یک اجبار نیست، اما خدا فقط نیکی را می پذیرد .
آزاد بودن انسان‌ در پذیرش دین ، یعنی اختیار داشتن در انتخاب بین حق و باطل .

۳. اگرچه انسان قادر به انتخاب است و اجبار ندارد اما حکم و راهنمایی خدا این است که راه حق را برگزیند و از باطل دوری کند .‌

۴. حق بودن ادیان و شریعت‏ها اختصاص به زمان خودشان دارد و پیروان آن‏ها، پس از ظهور شریعت کامل‏تر باید به آن بگروند ؛ البته تا ظهور اسلام که کامل ترین و آخرین دین است .

۵. پیروان ادیان الهی ، هم به حکم کتاب خودشان که در آن به آمدن پیامبر اسلام اشاره شده و هم به حکم عقل که باید به آخرین پیام الهی گوش فرا دهند، باید دین اسلام را بپذیرند.
لذا آنان که از عقل و وحی استفاده نکرده اند مستوجب بازخواست هستند .

۶. بنابر این بین این دو آیه هیچ تعارضی وجود ندارد؛ زیرا عدم اجبار بر پذیرش دین خاصی ، دلیل بر حق بودن تمام ادیان و مسلک‏ها نیست ، بلکه دلیل بر احترام به آزادی انسان در انتخاب دین است و ثمربخش نبودن اجبار در گرایش به دین خاص.

http://www.pasokhgoo.ir/node/۱۳۴۹۰

 

حق جو و حق طلب باشیم