ارسال شایعه

مجوز اسلام در ازدواج با زنان شوهردار در آیه ۲۴ سوره نساء! / شایعه ۰۲۱۲

مجوز اسلام در ازدواج با زنان شوهردار در آیه ۲۴ سوره نساء! / شایعه ۰۲۱۲

متن شایعه

  “مسلمانان بنا به آیه ۲۴ سوره نسا به زنان شوهردار تجاوز میکنند …!!! …ازدواج با زن شوهر دار حرام شد، مگر ان زنانی را که در جنگ با کفار متصرف و مالک شده اید… ”  

پاسخ شایعه

۱. اسلام ازدواج با زنان شوهردار از هر مذهب و ملتى را ممنوع دانسته و استثنای مورد اشاره در آیه ۲۴ سوره نساء ، فقط در مورد زنان غیر مسلمانیست که در جنگها به اسارت درمی آمدند .

۲. قائل شدن حق حیات برای آنانکه به خداوند کفر ورزیده و بالاتر از آن ، با دین حق محاربه نموده اند از تفضل الهیست ، اما بدلیل سو استفاده آنها از آزادی و قیام و نبرد علیه دین خدا ، فعالیت و آزادی آنها باید محدود گردد

۳. اسارت آنها به منزله طلاق از شوهران سابق تلقى شده ، همانند زن غیر مسلمانی که با اسلام آوردن ، رابطه او با شوهر سابقش (در صورت ادامه کفر) قطع می ‏گردد و بدون شوهر تلقی می شود

۴. فلسفه این حکم این است که این زنان یا باید به محیط کفر بازگردند ، یا بدون شوهر در میان مسلمانان بمانند و یا با قطع رابطه با شوهر سابق ، از نو ازدواج دیگری نمایند که صورت اول خلاف اصول تربیتى اسلام و صورت دوم ظالمانه است، لذا تنها راه همان راه سوم است

۵. در دوران “عده” اجازه ارتباط زناشویی با آنان داده نشده و تنها پس از اتمام “عده” اجازه ازدواج یا ارتباط با کنیز داده شده است

۶. تعالیم و قوانین اسلام موجبات رهایی اسرا را از مرگ ، در هنگام اسارت فراهم نمود و در مقابل ، به تنظیم حالات و شئون آنها پرداخته است

۷. تا چندقرن قبل ، برده داری در جوامع مختلف روش اداره امور  بوده و تغییر اساسی در نظام اجتماعی آن روز نه ضروری بوده و نه ممکن ؛ اما اسلام راه بردگی افراد آزاد را مسدود کرد و ضمن حمایت از حقوق بردگان راه آزادی آنها را گشود و مواردی چون کفارات و عتق را برای آن در نظر گرفت

۸. در شرایط فعلی استرقاق و کنیز گرفتن مصداق ندارد

http://porseman.org/pasokh/showq.aspx?id=412639&data=6ED81996ABDC1425D92943599C41F6D

حق جو و حق طلب باشیم