ارسال شایعه

اگر کسی رو میشناسین که به سرطان دچارمیباشد… / شایعه ۰۲۰۶

اگر کسی رو میشناسین که به سرطان دچارمیباشد… / شایعه ۰۲۰۶

متن شایعه

  “قابل توجه اعضا محترم:  اگر کسی رو میشناسین که به سرطان دچارمیباشدودرتامین هزینه دارویی خود مشکل داردلطف کنید ایشان را به همراه مدارک پزشکی و فاکتور خرید دارو به مغازه اینجانب به آدرس بیرجند.خ … نبش … نماینگی … خراسان جنوبی آقای … راهنمایی نمائید.  لطفا این پیام را در گروههای دیگر هم نشر دهید شاید همین الان کسی به خاطر مضیقه مالی با مرگ دست وپنجه نرم میکند.تشکر  قابل توجه اعضا محترم:  اگر کسی رو میشناسین که به سرطان دچارمیباشدودرتامین هزینه دارویی خود مشکل داردلطف کنید ایشان را به همراه مدارک پزشکی و فاکتر خرید دارو به  اینجانب  ح.ف از شیراز معرفی کنید  ……۰۹۳۹۶  لطفا این پیام را در گروههای دیگر هم نشر دهید شاید همین الان کسی به خاطر مضیقه مالی با مرگ دست وپنجه نرم میکند.تشکر”  

پاسخ شایعه

۱. مراکز رسمی دولتی و انجمنهای خیریه ای جهت حمایت و پوشش مشکلات بیماران سرطانی در کشور وجود دارد

http://www.ncii.ir/Directory.aspx?dirID=24

۲. این مراکز کانال ارتباطی بیماران نیازمند و خیرین توانمد هستند و افراد خیر جهت اهدای کمکهایشان از این طریق اقدام می کنند

http://sarataun.org

۳. در این مراکز نیازمندان بسیاری منتظر کمک خیرین هستند ، در صورتی که این متن وانمود می کند فرد یاد شده موردی را نیافته و در جستجوی نیازمندان می باشد

http://nikokari.emdad.org

۴. این قبیل شایعات با اغراض مختلف تهیه و منتشر می شوند اما وجه مشترک همه آنها ایجاد مزاحمت و تخریب وجهه فرد معرفی شده است

۵. برای شناخت و کمک به نیازمندان حقیقی باید از مجاری رسمی اقدام کرد و قطعا پیامهایی با این محتوا در شبکه های اجتماعی ، کذب بوده و جهت مزاحمت ایجاد شده اند که جدا باید از انتشار آنها خودداری نمود

حق جو و حق طلب باشیم