ارسال شایعه

شب اول شعبان دو اسکناس لای قرآن بگذار! / شایعه ۰۲۰۴

شب اول شعبان دو اسکناس لای قرآن بگذار! / شایعه ۰۲۰۴

متن شایعه

  “شب اول ماه شعبان؛ قران باز کن به سوره نور. و مبلغی پول لای قران میزاری. هرچقدر که در توانت بود. دوتا اسکناس ؛ یکی به نیت صدقه؛ یکی هم به نیت رزق و روزی و ایه۳۵تا ۳۸سوره نور۳مرتبه بخون. وپولها رو تو همون صفحه قران بگذار. و فردا صبح که از خواب بیدار شدی قران باز کن و اون اسکناسی که به عنوان صدقه گذاشته بودی و رو به فقیر بده و اون یکی که به نیت رزق و روزی گذاشتی تو کیف پولیت بگذار. ورزقی کثیر در این ماه شاملت میشود. این متن برای بقیه دوستان هم بفرست تا همه از این برکت الهی بهرمند شوند.  ومن الله التوفیق..”.  

پاسخ شایعه

۱. چنین مطلبی در هیچ منبع معتبر و حتی نیمه رسمی یافت نشد

۲. در باب اعمال ماه شعبان و شب و روز اول آن نیز ذکری از این مطلب در مفاتیح الجنان نرفته است

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=44527

۳. برای سوره نور و خصوصا آیه نور (آیه ۳۵) خواص و فواید بسیاری ذکر شده است ، اما حتی اشاره ای هم به این مورد در آن نشده است

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=111598

۴. برای بهره بردن از فیوضات و اعمال ایام و ماههای مختلف کافیست به مفاتیح یا سایر منابع معتبر مراجعه کرده و به پیامهای جعلی و قابل خدشه در شبکه های اجتماعی بسنده ننمود

۵. این شایعه با آموزه های دینی و عقل منافات داشته و مشخصا خرافه است . از انتشار چنین متنهایی بدون اطمینان از صحت آنها خودداری کنیم

حق جو و حق طلب باشیم