ارسال شایعه

امشب تا فردا شب هر که ۱۳۳ مرتبه ذکر یا کاشف الکرب بخواند … / شایعه ۰۱۵۷

امشب تا فردا شب هر که ۱۳۳ مرتبه ذکر یا کاشف الکرب بخواند … / شایعه ۰۱۵۷

متن شایعه

  “توسل به ماه منیربنی هاشم (ابوالفضل العباس) امشب تا فردا شب هرکه ۱۳۳ مرتبه ذکر یا کاشف الکرب عن وجه الحسین اشفع کربی بحق اخیک الحسین ، را جهت بر طرف شدن مشکلات بخواند ردخور ندارد. به هرکسی که دوست داری بفرست چون در طول سال فقط سه روز این ذکر رامیشه گفت . التماس دعا ”  

پاسخ شایعه

 

۱. عبارت فوق ذکری است جهت توسل به حضرت عباس (ع) به این معنا
ای برطرف کننده غم و اندوه از روی حسین ، بحق برادرت حسین ، اندوه و مشکل من را برطرف کن.” 

۲. معادل کلمه عباس در حروف ابجد عدد ۱۳۳ است و حکمت ۱۳۳ بار تکرار ذکر همین نکته است

۳. راه های مختلفی برای توسل به این بزرگوار ذکر شده است که تنها در ۲ مورد آن زمانی خاص مشخص شده است
یکی پس از شب چهار شنبه پس از ۲ رکعت نماز و دیگری  بعد از نماز روز جمعه‌ .

۴. در متن شایعه بدون ذکر زمان و تاریخ خاصی تنها به عبارت “امشب تا فردا شب” بسنده شده ، در حالی که در هیچ یک از اوقات توصیه شده برای این ذکر ، به چنین زمانی اشاره نشده است

۵.استفاده از این ذکر به هر تعداد و در هر زمان میسر است ، اما قطعا آدابی که برای اینگونه امور ذکر شده ، حکمتهایی دارد که سبب کوتاه شدن راه ما خواهد بود

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=21346

حق جو و حق طلب باشیم