ارسال شایعه

امشب ساعت ۸ برای تشکر از ظریف می یایم تو خیابونا! / شایعه ۰۱۵۳

امشب ساعت ۸ برای تشکر از ظریف می یایم تو خیابونا! / شایعه ۰۱۵۳

متن شایعه

  ” شیخ طوسی در الاحتجاج میگوید: در زیارت عاشورا و قسمت لعن پایانی آن (اللهم خص انت اول ظالم … تا اخر ) لعن اول به قابیل بعنوان کسیکه اولین نفربود که قتل را پایه گذاری کرد! لعن دوم به پی کننده شتر صالح بخاطر اینکه اولین کسی بود که معجزه الهی را از بین برد! لعن سوم از آن قاتل حضرت یحیی بعنوان اولین کسیکه پیامبری راسر برید! لعن چهارم به ابن مجلم به عنوان کسیکه اولین ولی خدا رو کشت! لعن پنجم به یزید بعنوان کسیکه اولین ولی خدا را سر برید! ،، خواهشا “،، منتشر فرمایید تا برادران اهل سنت مان فکر نکنن ما به مقدسات انها توهین می نماییم، و شیطان صفتان ازین حربه جهت تفرقه افکنی استفاده نمایند.”  

پاسخ شایعه

۱. شیخ طوسی (ره) کتابی به نام احتجاج ندارند !

http://www.kateban.com/tusi_119.html

۲. کتاب الاحتجاج اثر مرحوم طبرسی (ره) است !

http://www.rasekhoon.net/article/show/141888

۳. در کتاب الاحتجاج طبرسی هم مطلقا چنین مطلبی وجود ندارد !

http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=19667&BookID=97271&Language=

۴. در هیچ یک از کتب شیخ طوسی (همچون تهذیب.استبصار. امالی .مصباح المتهجد و غیره ) چنین مطلبی وجود ندارد !

۵. ریشه این شبهه در ماجرای زیر قرار دارد :
عده ای به خلیفه عباسی گفتند که شیخ طوسی کتابی نوشته که در آن سبِّ صحابه هست، گفت: بیاورید، گفتند: در کتاب مصباحش هست، آوردند و جمله را نشان دادند، «اللهم خص انت و

خلیفه دستور داد شیخ را آوردند، کتابش هم حاضر شد، طبق حکم عقل و شرع شیخ در اینجا تقیه فرمود و گفت مراد از اولی قابیل است و مراد از دومی عاقر ناقه صالح است و مراد از سومی قاتل یحیی بن زکریاست .  به خلیفه گفتند شیخ دروغ میگوید و تقیه میکند اما دلیلی بر مدعای خود نداشتند و شیخ مجلس را ترک کرد
.
قاضی نورالله شوشتری در مجالس مومنین در شرح حال شیخ طوسی
(روضات الجنات جلد ۶ ص ۲۲۶)

۶. اگر واقعا منظور از این ۴ ملعون در زیارت عاشورا ، قابیل و عاقر ناقه صالح و قاتل یحیی و ابن ملجم بود ، احتیاجی به تقیه در زیارت و نام نبردن از آنها نبود ، چرا که این افراد را همه ملعون می دانند !

۷. وقتی اسم ملعونهایی چون معاویه و یزید و عمر سعد و ابن زیاد و ابن مرجانه … به صراحت در زیارت آمده ، چه احتیاجی به کنایه گویی برای این عده است ؟!

۸. فرازی از زیارت قدسی عاشورا نقل میکنیم و عاقل را اشارتی کافیست :
ولعن الله امه دفعتکم عن مقامکم و ازالتکم عن مراتبکم التی رتبکم الله فیها

 

حق جو و حق طلب باشیم