ارسال شایعه

حرف دل دختر اسیدی به سرهنگ مقدم!! / شایعه ۰۰۱۴

حرف دل دختر اسیدی به سرهنگ مقدم!! / شایعه ۰۰۱۴

متن شایعه

” حرف دل دختر اسیدی به سرهنگ مقدم:
تـف به خیابانی کــــه:
فروختن مواد مخدرتوش آزاد است
اسید پاشی به زنان آزاد است
کیف قاپی وخفت گیری آزاد است
ولی…
گرفتن دستان کسی که دوستش داری جــُــــرمه…!!!
کپی نکردی هم نکردی ولی
تـف یـادت نـره… “

پاسخ شایعه

۱. فرمانده پلیس کشور سردار احمدی مقدم هستند، نه سرهنگ مقدم!

۲. خرید و فروش مواد، کیف قاپی، اسیدپاشی و سایر موارد هم نه تنها در خیابانها آزاد نیست، بلکه هر کدام دارای جرایم سنگینی می باشد.

۳. گرفتن دست کسی که دوستش داری جرم نیست، البته اگر قبل از آن خودت قانون خدا و کشورت را نشکسته باشی و به ساحت نوامیس مردم تعرض نکرده باشی به بهانه دوست داشتن!

۴.  شایعه ساز بی وجدان این متن، بزرگترین اهانت را به بانوان و دختران محترمی که قربانی اسیدپاشی شده اند، نموده است.

آیا به راستی این نوامیس محترم ما اهل فساد اخلاقی یا رابطه با نامحرمان خود بوده اند که دست نامحرم را به دست خود گرفته در خیابان قدم بزنند؟!!

تمام این عزیزان افراد محترم و آبرومند و بعضا متاهلی بوده اند که این متن با ظاهر حمایت از آنها، در واقع برای پیاده کردن اغراض سیاسی و کثیف نویسنده موجب اهانت به ایشان شده است.

برای حمایت از این عزیزان از انتشار متن شایعه جلوگیری نمایید.

 حق جو و حق طلب باشیم