ارسال شایعه

اگر شیطان از بهشت رانده شده بود، چگونه دوباره وارد بهشت شد و آدم و حوا را فریب داد؟ / شایعه ۰۱۴۱

اگر شیطان از بهشت رانده شده بود، چگونه دوباره وارد بهشت شد و آدم و حوا را فریب داد؟ / شایعه ۰۱۴۱

متن شایعه

“ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﯽ ﻋﺠﯿﺐ ﺩﺭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻌﻠﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﺯﺧﺎﻧﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﺮﺩﻩ ﻭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯼ ﮐﻼﺱ ﺍﻭﻝ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﻌﻠﻤﺶ ﭘﺮﺳﯿﺪﻩ: ﻣﮕﺮ ﻭﻗﺘﯽ ﺷﯿﻄﺎﻥﺑﻪ ﺁﺩﻡ ﺳﺠﺪﻩ ﻧﮑﺮﺩ، ﺧﺪﺍ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻧﮑﺮﺩ؟ ﻣﻌﻠﻢ ﮔﻔﺘﻪ: ﺑﻠﻪﻫﻤﯿﻨﻄﻮﺭﻩ. ﺷﺎﮔﺮﺩ ﮔﻔﺘﻪ: ﭘﺲ ﭼﻄﻮﺭ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻭﺍﺭﺩ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺸﻮﺩ ﻭ ﺁﺩﻡ ﻭ ﺣﻮﺍ ﺭﺍ ﮔﻮﻝ ﺑﺰﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﯿﺐ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺭﻧﺪ؟ ﻣﻌﻠﻢ ﻓﻘﻂ ﺳﮑﻮﺕ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺪﺍﺷته”  

پاسخ شایعه

۱. شیطان پس از تکبر و سجده نکردن بر آدم گرفتار لعن ابدی شده و از درگاه خداوند و ملکوت رانده شد و تا ابد در بهشت راه ندارد.
(سوره ص آیه ۷۸ ؛ سوره اعراف آیه ۱۳)

۲. شیطان قبلا در بهشت نبوده؛ بلکه در درگاه الهی و در جمع مقربان درگاه خداوند بوده است .

۳. اخراج شیطان به معنی تنزل مقام و مرتبه شیطان از جایگاه بلندی که در نزد خداوند یافته بود می باشد، نه اخراج از مکانی معین و مشخص.

۴. بهشت جایگاه بندگان مطیع خداوند در آخرت است و منظور از بهشت آدم و حوا، بهشت موعود آخرتی نیست، زیرا اخراج از آن بهشت معنا ندارد و با توجه به اختلاف نظر علما، به ۳ مکان اشاره شده است :
* باغ آسمانی
* باغ زمینی
* بهشت برزخی

۵. لذا بهشتی که حضرت آدم و حوا در آن سکونت داشته اند، بهشت اُخروی نبوده است، زیرا بهشت اُخروی هرگز جای ابلیس نمی‌باشد.

pasokhgoo.ir/node/21896

 

حق جو و حق طلب باشیم