ارسال شایعه

چگونه ۱۴ میلیون یهودی بر یک و نیم میلیارد مسلمان مسلط هستند؟!! / شایعه ۰۱۲۸

چگونه ۱۴ میلیون یهودی بر یک و نیم میلیارد مسلمان مسلط هستند؟!! / شایعه ۰۱۲۸

متن شایعه

“ﻣﻦ ﻧﻤﯽ ﻓﻬﻤﻢ . . . ﻧﻮﺡ ﺍﯾﻨﺠﺎ ، ﻣﻮﺳﯽ ﺍﯾﻨﺠﺎ ، ﻋﯿﺴﯽ ﺍﯾﻨﺠﺎ ، ﻣﺤﻤﺪ ﺍﯾﻨﺠﺎ، ﯾﻮﺳﻒ ﻭ ﯾﻮﻧﺲ ﻭ ﻟﻮﻁ ﻭ ﺍﺳﺤﺎﻕ ﻭ ﺍﺑﺮﺍﻫﯿﻢ ﻭ . . . ﻫﻢ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﯾﻪ ﻧﻔﺮ ﻧﺒﻮﺩ ﮐﻪ ﺗﻮ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ ﯾﺎ ﺑﻠﮋﯾﮏ ﯾﺎ ﻣﺜﻸ ﻧﯿﻮﺯﯾﻠﻨﺪ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﻫﺪﺍﯾﺖﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ ؟ ﻫﻤﻪ ﺍﺵ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻫﺎﺭﻭ ﻫﺪﺍﯾﺖ ﻣﯿﮑﺮﺩﻥ؟ ۱۲۴۰۰۰ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻫﻤﺸﻮﻥ ﺩﺭ ﺧﺎﻭﺭﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻮﺩﻥ. ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫﻤﯿﻨﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﺧﺎﻭﺭﻣﯿﺎﻧﻪ ﺭﺍﻩ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺭﻭ ﭘﯿﺪﺍﮐﺮﺩﯾﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻭ ﺧﻮﺷﯽ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺯﻧﺪﮔﯿﻤﻮﻧﻮ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﻏﺮﺏ ﻭ ﺧﺎﻭﺭ ﺩﻭﺭ ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﺑﺪﺑﺨﺖ ﻭ ﻋﻘﺐ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﻭ ﺧﺎﮎ ﺑﺮ ﺳﺮﻥ! ﻛﻤﻰ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻛﻼﻡ ﻛﺎﺭﻝ ﭘﻮﭘﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ : “ﺁﻧﮑﺲ ﮐﻪ ﺑﻬﺸﺖِ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺟﻬﻨﻢ ﮐﺮﺩﻩ، ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺍﺳﺖ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪﺕ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ :«ﺑﻬﺸﺖ ﺟﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺍﺳﺖ ‏»”    

پاسخ شایعه

۱. بنا به فرمایش خداوند در قرآن هیچ امتى نبوده مگر اینکه در آن هشداردهنده ، راهنما و پیامبری بوده است .
آیات : ۲۴ سوره فاطر – ۱۵ سوره اسراء – ۷ سوره رعد

۲. ۱۲۴هزار پیامبر از سوی خداوند مبعوث شده اند که تنها حدود ۳۰ نفر از آنها در قرآن نام برده شده اند .
بحارالأنوار، ج ۱۱ ، ص ۲۱

* خداوند به رسول خویش می فرماید: «و مسلّماً پیش از تو فرستادگانى را روانه کردیم. برخى از آنان را (ماجرایشان را) بر تو حکایت کرده‌ایم و برخى از ایشان را بر تو حکایت نکرده‌ایم… »
(آیه ۷۸ سوره مومن)
بنابراین از نژادهای دیگر ، در قلمرو زیست خود پیامبرانی مبعوث شده اند .

۳. از حضرت علی (ع) نیز روایت است که پیامبر سیاه پوستی مبعوث شده است که قرآن داستان او را برای ما ذکر نکرده است.
(تفسیر نورالثقلین ج۴ ص۵۳۷)

۴. پیامبران اولوالعزم رسالتی جهانی داشته اند و محدود به منطقه بعثت خود نبوده اند چنانکه پیامبر (ص) به سران حکومتهای عصر خود مکاتبه نمودند و یا حضرت عیسی (ع) برای ابلاغ رسالتشان سفر می نمودند .

۵. خاورمیانه و خصوصا بین النهرین محل ظهور بسیاری از پیامبران است، چرا که تمدن های مختلف در این منطقه ظهور پیدا نموده و دارای مرکزیت در دنیای قدیم بوده است.

۶. رشد علمی و شکوفایی تمدن در دوران اسلامی و در کشورهای مسلمان همچون ایران از یک سو و عقب ماندگی و جهل در جهان غرب در همان زمان قابل انکار نیست .

۷. متاسفانه موارد مختلفی چون اختلافات داخلی ، حاکمان نالایق و غیر دینی ، توطئه و تجاوزات دشمنان ، بروز خرافه گرایی ، تنبلی ، فساد و … در جوامع اسلامی و دست اندازی استعمار غرب به منابع طبیعی و گنجینه های علمی این کشورها موجب دگرگونی اوضاع شد .

 ۸. آموزه های دینی ، موید رشد علم و دانش و پیشرفت در زمینه های گوناگون است که نشانه آن را می توان در ظهور دانشمندانی چون ابن سینا ، ذکریای رازی و … مشاهده نمود .

 

منابع :

* islamquest.net/fa/archive/question/fa۲۶۳۳

* www.jonbeshnet.ir/news/۹۶۷۰

* farsi.khamenei.ir/others-article?id=۱۲۶۶۲

 

حق جو و حق طلب باشیم