ارسال شایعه

احمد خاتمی: «عفیر» انتخاب اول روحانیت و مراجع برای نام پول ملی / شایعه ۰۱۲۳

احمد خاتمی: «عفیر» انتخاب اول روحانیت و مراجع برای نام پول ملی / شایعه ۰۱۲۳

متن شایعه

  “احمد خاتمی: «عفیر» انتخاب اول روحانیت و مراجع برای نام پول ملی  خبرگزاری فارس:  به دنبال آغاز پروژه حذف چهار صفر از پول ملی و مطرح شدن چندین نام برای جایگزینی به جای ریال، احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران در گفتگویی با خبرگزاری فارس ضمن انتقاد شدید از مطرح شدن نام هایی چون پارس و پارسی گفت: «واقعن خجالت آور است در مملکتی اسلامی، که روزی شاهد ظهور آقا امام زمان خواهد بود، چنین پیشنهادهای شرم آوری داده میشود. یعنی چه که به جای ریال از نام هایی چون پارس و پارسی استفاده کنیم؟ مگر قحط الاسم است؟ مگر در اسلام نام های بامسماو زیبا کم داریم که بخواهیم چنین نام های زشتی را انتخاب کنیم؟ بنده به نمایندگی از جامعه ی روحانیت ضمن اعلام حمایت از موضوع حذف چهار صفر از واحد پول ملی اعلام میکنم که در صورت حذف نام ریال، نام جانشین بایستی “عفیر” باشد زیرا این مسئله به تصویب اکثریت روحانیون و مراجع محترم تقلید رسیده است فارس خاطرنشان میسازد که «عفیر» نام مبارک الاغ حضرت رسول میباشد که در روز بیست و نهم صفر از سال یازدهم هجری، دار فانی را وداع گفت. روحش شاد و قرین رحمت باد  نشر دهید تا مردم بفهمند”…..  

پاسخ شایعه


۱.
با جستجوی اینترنتی انجام شده، نه در سایت خبرگزاری فارس و نه در هیچ منبع معتبر دیگری چنین مصاحبه و خبری یافت نگردید !

۲. استدلالات و موارد بکار رفته در متن شایعه چنان ضعیف است که گویای تنظیم آن توسط افرادی نا آشنا به مبانی اولیه دینی و سیاسی می باشد

۳. با فرض اینکه اصراری مبنی بر استفاده از نامهای اسلامی جهت واحد پول وجود داشته باشد ، در میان اینهمه نام های با مسما ، علما و بزرگان دینی ما روی نام یک الاغ  اجماع می کنند ؟

۴. روایت مربوط به این حیوان از روایات مرسل (ضعیف) می باشد که با فرض صحت نیز شان خاصی برای این حیوان ایجاد نمی نماید

http://www.pasokhgoo.ir/node/38077 

۵. این شایعه مشخصا در راستای تخریب علما ، مراجع و چهره های شاخص دینی تهیه و منتشر شده است

حق جو و حق طلب باشیم