ارسال شایعه

کمیل ابن زیاد بحکومت فارس منصوب شد! / شایعه ۰۱۲۰

کمیل ابن زیاد بحکومت فارس منصوب شد! / شایعه ۰۱۲۰

متن شایعه

  “کمیل کیست? کمیل ابن زیاد درسال ۳۶ هجری ازطرف امام علی بحکومت فارس منصوب شد،اما پس از واقعه حکمیت و خلع امام علی از خلافت؛ از حکومت ابقاء شد.کمیل حاکم فارس؛ وقتی متوجه شد مردم پنهانی بزیارت آرامگاه کوروش بزرگ میروند تصمیم گرفت آنرا خراب کند و این باعث شد مردم فیروزاباد فارس(شهر گور) که از شهرهای پر رونق آن زمان بود،علیه او قیام کردند و کمیل پس از شکست به شام گریخت….. این کسی است که دعایش ما را به بهشت میبرد؟؟؟؟؟!!!! (دعای کمیل)  ﮔﺮ ﺑﻬﺸﺖ’ ﺟﺎﯼ ﻫﻮﺳﺮﺍﻧﯽ ﺣﻮﺭ ﻭ ﻋﺮﺑﺴﺖ؛ ﭘﺲ ﻫﻤﺎﻥ ﻧﯿﮏ ‘ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﻮﯼ ﺟﻬﻨﻢ ﺑﺎﺷﻢ؛ ﭼﻪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ‘ ﮐﻪ ﺷﻮﺩ ﻗﯿﻤﺖ ﻭﯾﺮﺍﻧﯽ ﻣﺎ؟ ﭼﻪ ﺛﻮﺍﺑﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﺭﻩ ﻣﺎﺗﻢ ﺑﺎﺷﻢ؟ ﻣﯿﻬﻦ ﭘﺎﮎ ﻣﻦ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺑﺸﻮﺩ ﺩﻭﺯﺥ ﺩﺭﺩ؛ ﺗﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻮﺡ ﻭ ﻣﺴﯿﺤﺎﯼ ﺗﻮ ﻫﻤﺪﻡ ﺑﺎﺷﻢ؛ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺑﯿﻬﻮﺩﻩ ﺑﮕﻮﯾﯽ ﺳﺨﻦ ﺍﺯ ﻋﺎﺩ ﻭ ﺛﻤﻮﺩ؛ ﻣﻦ ﻧﻪ ﺁﻧﻢ ﮐﻪ ﭘﯽ ﻗﺼﻪ ﻣﺒﻬﻢ ﺑﺎﺷﻢ؛ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ کمیل ﻣﻈﻬﺮ کامیابی ﻣﺎﺳﺖ؛ ﺑﻬﺘﺮ ﺁﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﮐﺎﻓﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﻢ ”   

پاسخ شایعه


۱. طراحان شبهه بی تردید بدگمان نمودن ایرانیان غیور به کارگزاران مسلمان و صحابی امامان (ع) را مد نظر داشته اند ، تا بدینوسیله ایرانیان را با تعصب نژادی از اسلام و مکتب اهل بیت (ع) جدا سازند
* شبهه افکنان غافل از اینند که در قرآن ، به ایرانیان به عنوان یاری دهندگان خاص دین خدا ، اشاره شده است

http://makarem.ir/Maaref/?typeinfo=25&lid=0&mid=244269&catid=22879&start=1&PageIndex=0

۲. تاریخ طبری تصریح دارد که ناآرامی ذکر شده در متن شبهه ، مربوط به ماجرای دیگریست و زمامدار امام نیز در آن ماجرا “زیاد ابن ابیه” بوده است
* وقتی مردم درباره علی (ع) اختلاف کردند (ماجرای حکمیت) مردم فارس و کرمان از دادن خراج به کارگزاران خویش امتناع ورزیدند ، علی (ع) “زیاد ابن ابیه” را بسوی ولایات فارس وکرمان فرستاد
مردم فارس در مورد “زیاد” می گفتند : رفتار این مرد عرب همانند خسرو انوشیروان بود که نرمش و مدارا می کرد و به جنگ نپرداخت و مردم به اطاعت او در آمدند

http://www.pasokhgoo.ir/node/90043

۳. جناب کمیل فرماندار امیرالمؤمنین در شهرى به نام “هیت” در کنار فرات و در عراق بود و در ایران نیز مسوولیتی نداشته است

http://www.shafaf.ir/fa/news/120322

۴. دانشمندان علم رجال و درایه درباره کمیل چنین گفته اند
* شیخ طوسى در کتاب رجال خود کمیل را از اصحاب امیرالمؤ منین (ع) و امام حسن مجتبى(ع) ذکر کرده است
* ذهبى که یکى از علماى بزرگ اهل سنت است درباره کمیل چنین مى گوید
کمیل مردى شریف و در میان قومش مورد احترام بود و دستورات او را اطاعت مى کردند. مردى مورد اطمینان و در پیروى امیرالمؤ منین و اطاعت خدا مى کوشید و کم سخن ، مى گفت قاتل او حجاج بن یوسف بود

http://www.shia-leaders.com/%DA%A9%D9%85%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D9%86-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D8%AE%D8%B9%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%9F/

۵. از آنجا که کمیل از یاران مخلص و صاحب سر حضرت علی (ع) بود ، ایشان دعای ارزشمندی را به وی آموختند که امروزه به یاد وی به دعای کمیل مشهور است

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=154644 

۶. به جهت زهد و تقوای کم نظیر جناب کمیل ، هم اکنون در حوالی کوفه مزار وی زیارتگاه شیفتگان اهلبیت است

http://www.aghigh.ir/fa/news/13360

حق جو و حق طلب باشیم