ارسال شایعه

روزه نگرفتن و جبران آن با دستگیری از فقرا با پرداخت کفاره ! / شایعه ۰۸۷۱

روزه نگرفتن و جبران آن با دستگیری از فقرا با پرداخت کفاره ! / شایعه ۰۸۷۱

متن شایعه

“من از عمد روزه نمیگیرم و کفاره اون رو میدم تا هم فقرا رو سیر کرده باشم و دستگیری ازشون کرده باشم و هم روزه از دینم خارج بشه ، این کار منافاتی با شرع نداره و سند قرآنی هم برای ردش وجود نداره! ”

پاسخ شایعه

۱. برخلاف ظاهر منطقی استدلال نویسنده، این ادعا برخلاف موازین اولیه دینی و امری حرام و غیر قابل مقایسه و انجام است!

۲. روزه در قیامت از آتش جهنم ممانعت می کند و در دنیا قوای جسم و روح را تقویت می کند و برای افراد مکلف که توان روزه داری دارند واجب است و صرف ادای کفاره، جبران خوردن آن را نمی کند!

۳. مرتکب آن باید از روزه خواری خویش جدّاً به درگاه الهی توبه نماید و نمی تواند با افتخار به این کار بپردازد، زیرا ترک واجب، حرام است!

۴. همچنین واجب است این فرد قضای روزه خورده شده را به جا آورد و علاوه بر آن کفّاره عمد ماه مبارک رمضان بر او واجب می شود! یعنی برای هر روز روزه خواری دو ماه روزه بگیرد، یا به شصت فقیر طعام بدهد، یا یک بنده آزاد کند!

۵. ضمنا چنانچه تا ماه رمضان آینده قضای آن روزه را به جا نیاورد، باید برای هر روز یک مُدّ طعام نیز کفّاره بدهد!

https://bit.ly/2JGXnPt

https://bit.ly/2JyYjJB

https://bit.ly/2HJ6LQR

 حق جو و حق طلب باشیم