ارسال شایعه

فرد خاطی مدرسه ای در تهران، نوه آیت‌الله حائری شیرازی️ !