ارسال شایعه

بدافزاری که نادانسته به هم هدیه می دهیم️ !

بدافزاری که نادانسته به هم هدیه می دهیم️ !

برنامه «جت فیلتر» از بدافزارهایی است که در کانال‌های تلگرامی دست به دست می‌شود و در پس‌زمینه به استخراج ارز دیجیتال مونرو اقدام کرده و از توانایی های دستگاه سوءاستفاده می‌کند.
http://shayeaat.ir/link/jtfl