ارسال شایعه

سند واگذاری ۲۵۰ میلیون تومان به برانکو جهت حمایت از کالای ایرانی !