ارسال شایعه

ملاقات کمال خرازی با جان کری در پاریس !