ارسال شایعه

توقیف کارتن های دلار و تصاویر هادی العامری، ارسالی از ایران،در مرز عراق !