ارسال شایعه

خودداری صرافی‌های عراق از تبدیل ریال به دینار و سایر ارزها️ !