ارسال شایعه

موافقت وزیر ارتباطات با فیلترینگ تلگرام !