ارسال شایعه

دستگیری و کشته شدن راننده بیل مکانیکی که با جسد کشف شده در حرم حضرت عبدالعظیم سلفی گرفت !