ارسال شایعه

واگذاری ۵۰۰ کارت شناور طرح ترافیک به دیوان عدالت اداری !