ارسال شایعه

قتل ۴عضو خانواده دیواندره ای توسط یک مزدور حکومت !