ارسال شایعه

توضیحات ناجا درباره فیلم سیلی زدن مامور پلیس به تبعه افغانستانی !