ارسال شایعه

قدرت فضای مجازی موجب لغو حکم اعدام بهمن ورمزیار توسط نظام شد !