ارسال شایعه

حمله جنگنده اسرائیلی به پایگاه نظامی سوریه در جنوب حلب !