ارسال شایعه

نقل قول وزیر ارتباطات در مورد فیلتر شدن تلگرام از بیستم فروردین !