ارسال شایعه

پرواز دو F35 اسرائیلی برفراز ایران، بدون رهگیری رادارها !