ارسال شایعه

قانع شدن آیت الله مکارم برای ورود زنان به ورزشگاه، در ملاقات با معاون رئیس جمهور !