ارسال شایعه

تصویر استفاده رهبر انقلاب از دوربین، بدون برداشتن درپوش آن !